Vil du vide mere?

Nedenfor finder du links til hjemmesider, undervisningsportaler og udgivelser der alle beskæftiger sig med undervisning af elever med dansk som andetsprog.

 

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget Dansk som andetsprog - basis

https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk-som-andetsprog-basis

 

En ny Viden Om-udgivelse samler og formidler evidensbaseret viden om, hvordan ledere, lærere og pædagoger kan støtte tosprogede elever i at blive stærkere i det danske sprog

https://www.emu.dk/nyhed/ny-viden-om-sprog-og-l%C3%A6sekompetencer-hos-tosprogede-elever

 

Sprog er en gave, som alle har, uanset baggrund. Den gode undervisning og det gode møde med alle børn og unge skal derfor handle om sprog og sprogudvikling

http://www.videnomlaesning.dk/

 

Erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojektet Tegn på sprog, hvor fem forskellige flersprogede klasser er blevet fulgt gennem syv år

https://ucc.dk/sites/default/files/tegn_paa_sprog_inspiration_til_literacy-undervisningen_i_flersprogede_klasserum.pdf

 

Inspirationsmateriale til faglærere til hvordan sproglig udvikling kan tænkes ind i undervisningen

https://www.emu.dk/modul/sproglig-udvikling-i-fagundervisningen

 

Vil du vide mere om Sprogbaseret undervisning?

http://www.genrepaedagogik-silkeborg.dk/

 

Flygtningebørn.dk er en ny undervisningsportal med historier og materiale om børn på flugt

https://flygtningebørn.dk/