Nationale test i dansk læsning

I 2., 4., 6. og 8. klasse afholdes der nationale test i dansk læsning. Testen afdækker tre profilområder; sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. Der arbejdes systematisk og målrettet med resultaterne af de nationale test blandt andet ved læsekonferencer. (Se afsnit: Anbefalinger omkring brug af evaluering og test.)