Den sproglige udvikling 0-6 år

Her kan du læse om det normalthørende barns sproglige udvikling i alderen 0–6 år. Du kan også finde ideer til, hvordan du kan støtte dit barns sproglige udvikling.

Pointe

●     Nærværet mellem dig og dit barn er altafgørende for dit barns sproglige og kommunikative udvikling. Derfor er det en god ide at lægge mobilen væk, når du er sammen med dit barn.

●     Det kan være svært for dit barn at få ´øre´ på alle de mange lyde i vores sprog. Derfor er det godt, at støjkilder som radio og fjernsyn ikke kører uafbrudt.

 

Det er vigtigt at huske på, at børn udvikler sig forskelligt og med forskellig hastighed. Der er derfor ikke nødvendigvis grund til bekymring, hvis dit barn ikke følger den udvikling, der er beskrevet her.

I beskrivelsen af børns sproglige udvikling nævnes udviklingstrin, som har med barnets motoriske, kognitive, følelsesmæssige og sociale udvikling at gøre. Det skyldes, at alle udviklingsområder hænger nøje sammen og derfor ikke kan skilles ad. 

Børn med cochlear implantat (CI) følger de samme udviklingstrin som hørende børn, men er typisk en smule forsinket i forhold til deres alder.