Fleksjob i Odder Kommune

Forsigtig genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Siden onsdag den 27. maj 2020 har ledige igen skulle være aktivt jobsøgende, og det har ligeledes igen været muligt at komme i virksomhedspraktik.

Selve Jobcentret i Odder er også ved at lukke mere op, selv om det i første omgang ikke bliver for fuld skrue.

På fleksjobområdet gælder følgende i juni måned:

  • I videst muligt omfang afholdes møder som videomøder. Hvis ikke andet er muligt, kan der aftales fysiske møder - dog med strenge krav til hygiejne, afstand osv.


  • I et vist omfang vil jobkonsulenter og sagsbehandlere være fysisk til stede i Vitapark, men eventuelle fysiske møder vil altid skulle være aftalt forinden. Dvs. mød aldrig op uanmeldt - uanset om det er for at mødes med din sagsbehandler eller din jobkonsulent.


  • Fra torsdag den 11. juni er FleksjobForum igen åbent. I første omgang er det kun én gang om ugen: om torsdagen klokken 13.00-14.30. På grund af corona-situationen er vi begrænset til 10 deltagere i lokalet, men da vi oftest er mellem fire og otte, vurderer vi, at det kan fungere stort set som sædvanligt.


  • Fra mandag den 8. juni er der hver mandag formiddag klokken 10.00 til 11.00 virtuelt zoom-møde, hvor vi gennemgår Jobspor. Jobspor er et internetbaseret værktøj, som kan hjælpe med at afklare ønsker, interesser, kompetencer og barrierer i forhold til din jobsøgning. Deltagelse aftales forinden med Stefan Plohmann (stefan.plohmann@odder.dk eller 51386188).

Som fleksjobber har man pligt til at være aktivt jobsøgende og sige ja til relevante jobtilbud. Det siger lovgivningen. Derfor handler det om at finde et arbejde, så snart man er blevet godkendt til fleksjob. Odder Kommune støtter op om den enkeltes jobsøgning, og målet er, at man hurtigst muligt finder et job, der passer til ens ressourcer og skånehensyn. Derfor har vi i Jobcentret et par konkrete tilbud, som særligt er rettet mod borgere, der er godkendt til fleksjob.

Først og fremmest har vi en lukket facebookgruppe for ledige fleksjobbere. I den kan man se opslag om aktuelle fleksjobåbninger, og jobkonsulenterne kan hjælpe med at skabe kontakt til virksomhederne. Du kan finde Facebookgruppen her. Hvis du ikke er på Facebook, kan du høre om jobåbningerne i vores FleksjobForum.

FleksjobForum er et jobsøgningsværksted for ledige fleksjobbere, hvor vi bl.a. arbejder med CV og Joblog. Der er også mulighed for at netværke med andre fleksjobbere, og jobkonsulenterne tilbyder hjælp og sparring. Der er åben to gange om ugen – onsdag kl. 10 og torsdag kl. 13.

Endelig er der mulighed for individuelle samtaler med en jobkonsulent, hvor man kan gå i dybden med specifikke og konkrete forhold.