Jeg er blevet ledig

Du kan først få din ydelse fra den dag, du melder dig ledig. Husk at oprette et CV på jobnet.dk. inden for de første 3 uger af din ledighedsperiode.

Én gang om ugen skal du bekræfte, at du stadig er ledig, står til rådighed for arbejdsmarked og er aktiv jobsøgende. Det gør du ved at logge dig ind på jobnet.dk under "Min side".

Hvis du ikke kan melde dig ledig på jobnet.dk, kan du ringe eller møde personligt op på jobcentret, hvor en sagsbehandler vil hjælpe dig med problemet – tlf. 8780 3333.

Er du ikke medlem af en a-kasse, skal du møde op på dit jobcenter og melde dig ledig. 

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 år og i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie.

For at få kontanthjælp skal du være fyldt 18 år. Du skal som det første:

  • henvende dig i jobcentret og melde dig ledig
  • stå til rådighed og gøre noget aktivt for at få et job

Du kan derfor ikke få hjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt.

Hvis du ikke får et job med det samme, får du udleveret et ansøgningsskema til kontanthjælp, som skal afleveres i udfyldt stand til kommunen.

Først når du er tilmeldt jobcentret, vil kommunen tage stilling til, om du er berettiget til kontanthjælp.

For at have ret til kontanthjælp skal dine forhold have ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie.

Ændringen kan være:

  • arbejdsløshed
  • sygdom
  • barsel
  • separation
  • skilsmisse

Du kan tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen. Eventuel engangshjælp ydes først fra ansøgningstidspunktet.

Hjælpen skal dække udgifter til bolig, alle faste udgifter, tøj og kost m.v. Størrelsen afhænger af din alder og eventuelle forsørgelsespligt.

Tidlig og aktiv indsats

Jobcenter Odder tror på, at en tidlig og aktiv indsats i dit ledighedsforløb medvirker til, at du hurtigere kommer i job igen.

Derfor bliver du tidligt i dit ledighedsforløb indkaldt til samtaler vedrørende dine muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Allerede ved den første samtale med en jobkonsulent bliver der lagt en aktiv plan for, hvordan du vender tilbage til arbejdsmarkedet.
Al erfaring viser, at praktikforløb i en privat eller offentlig virksomhed medvirker til, at ledige hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor skal du forvente, at du allerede ved første samtale med jobkonsulenten skal i gang med at søge virksomhedspraktikker sideløbende med den almindelige jobsøgning.

Hvis du ikke finder job eller virksomhedspraktik inden for 13 uger, bliver du tilbudt et aktivt jobsøgningsforløb i vores projektafdeling i Vita Park, som varer op til 6 uger. Her er der mulighed for at få hjælp til og sparring på din konkrete jobsøgning – enten individuelt eller på hold. Samtidig får du også konkret hjælp til at se dine muligheder for virksomhedspraktikforløb.

Jobcenter