Jeg er blevet syg

Tidlig og aktiv indsats

Jobcenter Odder tror på, at en tidlig og aktiv indsats i dit sygeforløb medvirker til, at du hurtigere bliver rask igen.

Derfor bliver du tidligt i dit sygdomsforløb kontaktet af en socialrådgiver vedrørende dine muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Allerede ved den kontakt bliver der lagt en aktiv plan for din sygemelding/tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Hvis du ikke er helt eller delvist rask inden for 13 uger, bliver du tilbudt et aktivt forløb i vores projektafdeling i Vita Park, der er tilpasset din helbredsmæssige situation.

Jobcenter