Hvad kræver en §56-aftale?

• Du skal være sygedagpengeberettiget (og opfylde beskæftigelseskravet)
• Der skal foreligge lægedokumentation på, at der er tale om en kronisk eller langvarig sygdom
• Aftalen skal indgås af dig og din arbejdsgiver
• Aftalen er knyttet til det enkelte arbejdsforhold og gælder i op til to år
• Aftalen omfatter kun fravær på grund af sygdom, som § 56-aftalen er indgået på baggrund af
• § 56-aftalen kan ikke anvendes med henblik på nedsættelse af arbejdstiden
• Aftalen skal godkendes af jobcentret