Fortrinsadgang

Personer med handicap kan søge opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv. med fortrinsadgang. Ordningen sikrer at ansøgere kommer til samtale hvis:

• Ansøger har et handicap
• Ansøger opfylder de formelle uddannelseskrav

Ved offentlige arbejdsgivere forstås: kommuner, regioner, kommunale fællesskaber, statslige institutioner og organisationer, foreninger, selskaber og lignende hvor mindst 50% af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Fortrinsadgang kan således gøre det nemmere for dig at komme til jobsamtale. Inden du søger med fortrinsadgang, skal du kontakte nøglepersonen i dit lokale jobcenter.

Læs mere om fortrinsadgang

Du kan også kontakte Bjarne Brændbyge på tlf. 5138 6199.