Tilbud i Jobcentret

I samarbejde med din sagsbehandler finder du det tilbud, der passer til netop dig - hvad enten det er individuelle samtaler eller deltagelse i en jobklub sammen med andre. 

Du er velkommen til at kontakte projektmedarbejder Lene Laugesen tlf.: 2922 2749 eller socialrådgiver Sarah Clausen tlf.: 2497 3355 for yderligere information. 

Stressforløb

For dig der er stressramt og har behov for mere indsigt og viden om stress. v. Lene Laugesen og Sarah Clausen

8 ugers undervisning i stress og mindfulness. Der undervises i 5 timer om ugen.

 

Trinbrættet

Her får du undervisning i strategier, der hjælper dig til mestring af dagligdagen. v. Hanne Bredmose

10 ugers undervisning i mestring og træning med fysioterapeut. 4 timer pr. uge. 

Individuelle samtaler

Understøttende samtaler efter behov v. Hanne bredmose, Lene Laugesen eller Sarah Clausen

Er der ikke andre af jobcentrets tilbud der matcher, kan individuelle samtaler være en mulighed. Varighed efter behov. 

Individuelle samtaler for dig der er fleksjobvisiteret

Ved behov for jobsparring, har du mulighed for at afholde individuelle samtaler med jobkonsulenterne Line Nielsen, Stefan Plohmann eller Peter Høst

Jobkonsulenterne har god viden om, hvad der rør sig på jobmarkedet, og kan give dig redskaber og inspiration til din jobsøgning. 

Jobklubben

Deltag i jobklubben, hvor du sammen med andre jobparate ledige, mødes én gang om ugen til fælles inspiration

Du kan enten deltage om tirsdagen eller om torsdagen i 2,5 time pr. uge. i 4 uger. I er max. 8 deltagere på holdet.

Der vil være undervisning ved Louise Jørgensen og Jørgen Christensen. 

Jobrettede individuelle forløb

For dig der har behov for individuel sparring i forhold til jobsøgning v. Louise Jørgensen og Tonny Hørmann

Emnerne kan være CV, ansøgning, jobsamtale, kompetencer, karriereveje mm.

Jobsparring

Et tilbud for dig der er dagpengemodtager eller jobparat kontanthjælpsmodtager, og ønsker sparring på jobmuligheder

Her får du mulighed for sparring med en virksomhedskonsulent en time om ugen i seks uger.

Virksomhedskonsulenterne har en stor berøringsflade med mange virksomheder. I finder sammen ud af, hvilken form for understøtning du kan have nytte af. 

Kom godt videre

Her undervises og vejledes du i jobsøgningsstrategier. Vi kigger på dine kompetencer, og du inspireres til en bredere jobsøgning

Der er undervisning onsdage fra 9.00 - 12.00 i fire uger, hvor Tonny Hørmann eller Charlotte Karlsen yder professionel sparring på din jobsøgning. 

Fleksjobforum

Er du fleksjobvisiteret, har du mulighed for at få inspiration til din jobsøgning torsdage kl. 13.00 - 14.30.

Du vil sammen med jobkonsulent Peter Høst arbejde med forskellige jobsøgningsstrategier. Varigheden på forløbet varierer efter behov

CV Caféen

I CV Caféen får du hjælp til at oprette et godt CV på Jobnet. Charlotte Carlsen vil også hjælpe dig med at lave en ansøgning eller vise dig, hvordan du opretter dig i et vikarbureau

Det er også i CV Caféen du kan få hjælp til Jobnet generelt.

CV Caféen foregår hver mandag kl. 9.00 - 11.00 eller tirsdag kl. 12.30 - 14.30 i VitaPark - varighed 2 uger.

Træværkstedet

Forløbet tilbydes til dig der har brug for en afklaring før opstart af praktik i en offentlig eller privat virksomhed

Sparring med Alex Mathislund. 

Forebyggelse og fastholdelse

Er du bosiddende i Odder kommune eller ansat i Odder kommune, og er tæt på en langtidssygemelding?

Så har du mulighed for samtaler med jobkonsulenterne Bjarne Brændbyge, Stefan Plohmann, Peter Høst, Sarah Clausen eller Lene Laugesen

Samtalerne foregår som individuelle samtaler, eller kan være rundbordssamtaler sammen med din arbejdsgiver. 

Iværksætter - eksternt tilbud hos Udvikling Odder

Et 12 ugers forløb gennem Udvikling Odder for dig der drømmer om at blive selvstændig

Undervejs i forløbet deltager du i 9 workshops, hvor du bliver undervist i forretningsplan, økonomi, salg online/reklame, produktudvikling mv.

Derudover møder du ind hver dag for at danne netværk i Udvikling Odder med de øvrige iværksættere og du arbejder på dit eget koncept.

Grundet dette ikke er Jobcentrets eget tilbud, er der en udgift til forløbet. Udgiften dækkes dog af Jobcentret, hvis du har fået din deltagelse godkendt af din sagsbehandler.