Ledige job

Odder Kommune søger social- og sundhedsassistentelever

Ansøgningsfrist: 25. januar 2019

Kunne du tænke dig at blive en af Odder Kommunes nye elever på Social- og sundhedsassistentuddannelsen?

Vores Vision

I Sundhed og Omsorg skaber vi velfærd på en ny måde. Og vi skaber det sammen.

Vores kerneopgave

Sundhed og Omsorgs kerneopgave er at sikre borgerne et værdigt liv, dels ved at fremme muligheden for at leve sundt og klare hverdagen selv, dels ved at yde sundhedsfaglig støtte på områder, som er særligt afgørende for den enkeltes livskvalitet.

Vi arbejder rehabiliterende, i plejeboligerne ud fra EDEN tankegangen og det gode hverdagsliv.

 

Uddannelsesstart 
Der er uddannelsesstart 3 gange om året - februar, august og december. 
 
Aktuelle ansøgningsfrister 
Ansøgningsfristen for uddannelsesstart til april 2019 er den 25. januar 2019. Opslaget vil være tilgængeligt på Odder Kommunes hjemmeside til ansøgningsfristen udløber.  
D. 19. februar 2019 vil alle ansøgere få besked om ansættelse.

 

Krav 

Du har adgang til social -og sundhedsassistentuddannelsen når du har gennemført grundforløb 2.  

Er du uddannet sosu-hjælper optages direkte på uddannelsen. Du skal kontakte skolen, hvor en studievejleder kan hjælpe dig med at blive kompetenceafklaret. 

Du skal som minimum have følgende: 

Bestået GF 2 efter august 2015 inden uddannelsesstart  

Dansk på D-niveau – bestået  

Naturfag på E-niveau – bestået 

 

Vi prioriterer ansøgere med mindst Dansk på D-niveau – karakter 4 og Naturfag på E-niveau – karakter 7. 
 
Er du over 25 år og ønsker at søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen, skal du tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Det betyder bl.a., at du skal realkompetencevurderes for at bestemme, hvor lang din uddannelse bliver. Realkompetencevurderingen foretages af den enkelte skole og skal foreligge inden du starter på uddannelsen. 
 
Om uddannelsen  
Uddannelsen er en vekseluddannelse  mellem skole- og praktikperioder, hvor hver skoleperiode forbereder til den aktuelle praktik. Du kommer bl.a. i plejebolig, daghjem og hjemmeplejen i første praktik, i psykiatrien enten i Regionen eller dagtilbud i Aarhus kommune og i 3 praktik – det sammenhængende sundhedsvæsen kommer du på en sygehusafdeling og derefter tilbage til primær sektoren med Korttid, hjemmepleje, træningscenter og basen.  
 
Forventninger til dig: 
Da uddannelsen kræver et højt personligt engagement, og at du lærer at yde pleje og omsorg på et højt niveau – forventer vi:
 • at du har gennemført Grundforløb 2
 • at du har IT-kompetencer på brugerniveau 
 • at du er motiveret og nysgerrig på faget og uddannelsen 
 • at du har et højt personligt og fagligt engagement.
 • at du er robust og kan tage ansvar for egen læring 
 • at du er positiv, udadvendt og ansvarsbevidst 

 

Vi kan tilbyde dig 
 • en arbejdsplads, som hvert år uddanner flere elever 
 • en uddannelseskoordinator, en daglig leder og en praktikvejleder i praktikken
 • en solid og alsidig uddannelse, med gode fremtidsmuligheder
 • at blive en del af et team med høj faglighed 
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb

 

Løn og ansættelsesvilkår  
Du indgår en uddannelsesaftale med Odder Kommune, og ansættelsen sker ved Odder Kommune - sundhed & Omsorg. 
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.  
 
Yderligere oplysninger  
Nye regler betyder, at du nu skal søge om optagelse på uddannelsen gennem arbejdsgiveren, dvs. Odder Kommune.  
 
Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du læse på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside.  
 
Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte os. 
 
Ansøgningsfristen er d. 25. januar 2019.   
 
Med venlig hilsen 
Lisbeth Riis Jensen
 
Uddannelsesansvarlig

lisbeth.jensen@odder.dk

Mobil 40280001 

 
Vigtige datoer
 • Sidste dag annoncen er aktiv: 25.1.2019
 • Ansøgningsfrist: d. 25.1.2019 
 • Ansættelsesdato: d. 1.4.2019
 • Besked:  d.19.2.2019

Virksomheden tilbyder 

Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode  
Ugentlig arbejdstid: Fuldtid (37 timer)  
 
Kontaktpersoner 
Lisbeth Riis Jensen  
40280001 
 
Arbejdsgiver 
Odder Kommune
 
Sundhed & Omsorg 
Vitavej 67 
8300 Odder 
 
Skolesamarbejde foregår kun med: 
SOSU Østjylland - Aarhus Afd. 
Hedeager 33 
8200 Aarhus N 
Tlf. 87412626 
Se også deres hjemmeside for yderligere oplysninger 
Send ansøgning