Ledige job

Pædagog til Hou Skole

Ansøgningsfrist: 27. januar 2019

Hou Skole søger en faglig dygtig uddannet pædagog på fuld tid i en fast stilling pr. 1.3.2019 - eller hurtigst muligt derefter.  
 
Hou Skole og Børnehus er en af fire landsbyordninger i Odder Kommune. De fire landsbyordninger er placeret i Gylling, Hou, Saksild og Hundslund og har fælles ledelse. Det er landsbyer med hver deres særkende, historie og kultur. Landsbyordningsmodellen er unik i forhold til at sikre en rød tråd igennem hele børnelivet fra 0 til 13 år. Naturskønne omgivelser og gode fysiske rammer sikrer optimale vilkår for læring og udvikling. Forældreopbakningen til landsbyordningerne er stor, og den fælles ledelse samt den fælles bestyrelse sikrer samarbejde, sammenhæng og udvikling.  
 
Vi søger en stabil og engageret pædagog der brænder for natur og udeliv. Dine timer er både i skoledelen, som skolepædagog og i SFO. Vi arbejder bevidst på at skabe helheder for barnet, og skabe muligheder for udforskning og fordybelse, dette for at give barnet forudsætninger for at begribe verden.  
 
Vores ambition er at gøre hverdagen i SFO inspirerende, lærerig og stimulerende for alle børn.  
Personalet – lærer/pædagog arbejder i teams både for at udnytte de faglige rammer bedst muligt og derigennem sikre optimal varetagelse af de primære pædagogiske funktioner for børnene/eleverne og deres familier.
 
Om jobbet:  
Du kan forvente, at du:  
 •  Får mulighed for at præge og udvikle den pædagogiske praksis i SFO
 •  Kommer til at arbejde i en skole og SFO, der har udgangspunkt i barnets og fællesskabets
       udviklingsmuligheder  
 •  Blive en del af en medarbejdergruppe, som ønsker at skabe det unikke sammen.  
Om dig:  
 •  Brænder for din profession og nye spændende udfordringer
 •  Er analyserende i din tilgang til den pædagogiske praksis  
 •  Er interesseret i og er fleksibel i forhold til at arbejde med børn i alderen 5-9 år  
 •  Er anerkendende i tilgangen til bøn, forældre og kolleger 
 •  Vil arbejde med læreplaner, dokumentation og evaluering 
 •  Er motiveret for at udvikle et godt samarbejde med kolleger, forældre og øvrige interessegrupper  
Vi vil gerne ansætte en ny kollega, der har lyst til at byde ind med alle sine kompetencer og som byder ind med nærvær og engagement i forhold til børn og kollegaer.  
Hou Skole er en skole med 120 elever fra 0.- 6. klasse. Udover almen skolen har Hou også en specialklasserække, et børnehus, en juniorklub og en skole og et børnehus på Tunø. Har du lyst til at arbejde på en skole med engagement, visioner og humor så er Hou Skole og Børnehus lige et sted for dig.
 
Løn- og Ansættelsesvilkår:  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation  
 
Så hvis du har lyst til at prøve kræfter med en lille lokal skole der både prioriterer læring, trivsel og dannelse højt - så send os en ansøgning.  
 
Ansøgningen med bilag skal sendes senest den 27. januar klokken 23.59. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 29. januar fra kl. 13.
 
Du kan få mere at vide om os på www.Hovskole.dk eller på 8780 3793/ 2488 4868 ved pædagogisk leder Nina Elizabeth Gernow.  
Send ansøgning