Ledige job

Bo & Beskæftigelse søger hjemmevejleder til boenheden Åhusene.

Ansøgningsfrist: 20. februar 2019

Bo & Beskæftigelse søger hjemmevejleder pr. 1. april til boenheden Åhusene. 
 
Bo og Beskæftigelse er Odder kommunes samlede tilbud til borgere med psykiske handicaps, og omfatter som helhed fem bo-enheder, et aktivitetscenter, og en café.  
Visionen for Bo og Beskæftigelse er; at understøtte det gode liv med fokus på værdierne: et godt sted at bo, gæste og arbejde, og hvor fællesskaber, aktiviteter, begejstring, oplevelser og samskabelse er fundamentet i hverdagen.  
 
Boenheden Åhusene yder botilbud efter almenboliglovens § 105, og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Den primære målgruppe er udviklingshæmmede borgere over 18 år med varig funktionsnedsættelse, der har behov for støtte i eget hjem.  
 
Tilbud i Åhusene gives typisk til borgere, som har behov for længerevarende og omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling, eller som ved hjælp af et individuelt udviklingsforløb - eller en særlig behandlingsmæssig støtte - vil blive i stand til at klare en tilværelse i et mindre indgribende tilbud. Der kan både være tale om borgere, der er i stand til aktivt at være deltagende i udførelsen af opgaven, og borgere hvis behov for støtte er af kompenserende karakter.  
I Åhusene er der personaledækning alle hverdage i tidsrummet 7.30 – 22.00, og i weekender fra 8.00 til 22.00. Arbejdstiden planlægges således i dette tidsrum med varierende vagter.  
 
Vi søger en fuldtids hjemmevejleder med en socialfaglig uddannelsesprofil, der med fokus på Bo & Beskæftigelses værdier, er klar til at indgå i et dynamisk team af fagligt velfunderede kollegaer. 
 
Vi forventer, at du: 
 • er socialfagligt uddannet - pædagog, socialrådgiver el. lign. 
 • kan motivere, begejstre, guide og skabe mening i forhold til den enkelte borgeres ønsker og behov 
 • kommunikerer anerkendende, og er nærværende og lyttende i dialog og samspil  
 • er fortrolig med it, og kan håndtere mail- og fagsystemer 
 • kan arbejde målrettet ud fra borgernes individuelle indsatsplaner 
 • kan dokumentere og formidle borgerens progressioner i forbindelse med opfølgninger til visiterende myndigheder 
 • samarbejder på tværs – både internt og eksternt 
 • ser det aktive medborgerskab som udgangspunktet for borgere og medarbejdere 
 
Vi tilbyder en arbejdsplads: 
 • hvor fleksibilitet, kreativitet og omstillingsparathed er indgangen til en levende og resultatorienteret arbejdsplads med godt arbejdsmiljø 
 • hvor vi arbejder i et gensidigt anerkendende og fagligt fællesskab   
 • hvor du skal have et skarpt blik for, hvordan du tager medansvar for tryghed og stabilitet i hverdagen for såvel borgere som kolleger. 
 • der er fyldt med energi og godt humør når du møder på arbejde,   
 • I Bo & Beskæftigelsen arbejder vi ud fra Odder kommunes vedtagende strategi for det specialiserede område, som kan læses under nedenstående link.
 
Henvendelse kan ske til:
 
Afdelingsleder Henrik Uggerhøj-Andersen  
Mail: henrik.uggerhoj-andersen@odder.dk 
Tlf.: 20 90 53 53 
 
Eller: 
Koordinator Gitte Holst 
Mail: gitte.massey@odder.dk 
Tlf.: 20 53 42 07 
 
Ansøgningsfrist: 20.02.2019 kl. 12.00 
 
Ansættelses samtalerne forventes afholdt i 25.02.2019 
 
Løn: efter gældende overenskomst   
 
Ansøgningen skal sendes elektronisk 
Send ansøgning