Ledige job

Pædagog til Saksild Skole og Børnehus

Ansøgningsfrist: 21. februar 2019

Vi søger ny kollega(pædagog ca. 35 t.) til Saksild Skole og Børnehus,
i vores integrerede institution 0-6 års gruppe pr. 1/3 2019 eller snarest derefter.
 
Jobbet er i første omgang forbeholdt ansøgere i Odder Kommunes interne jobpulje.
 
Om landsbyordningerne
Skole- og dagtilbudsområdet i oplandet er organiseret i fire landsbyordninger i Gylling, Hou, 
Hundslund og Saksild med fælles ledelse. Det er landsbyer med hver deres særkende, 
historie og kultur. Landsbyordnings-modellen er unik i forhold til at sikre en rød tråd igennem 
hele børnelivet fra 0 til 13 år. Naturskønne omgivelser og gode fysiske rammer skaber et 
godt udgangspunkt for optimale vilkår for læring og udvikling. 
Forældreopbakningen til landsbyordningerne er stor og den fælles ledelse samt den 
fælles bestyrelse sikrer samarbejde, sammenhæng og udvikling.
 
Om Saksild skole og Børnehus
Landsbyordningen i Saksild består af Saksild Skole med 130 elever fra 0.-6. klasse og 
Saksild Børnehus med 44 børn i alderen 0-6 år, 5 dagplejere med i alt 22 børn, en SFO med 
60 børn og en juniorklub med 15 børn. Vi er godt 30 imødekommende ansatte, og vi glæder 
os til at inddrage dig i arbejdet med børnene og i vores fællesskab.
Vi bor smukt, 20 km syd for Århus og 6 km øst for Odder, ved skov og strand, midt i 
naturen.
 
Om dig
Da stillingen er en “kombi” med ca. 15 timer i 3-6 års afdelingen og ca. 20 timer i 0-3 års 
afdelingen skal du selvfølgelig være fagligt optaget af at arbejde med børn i alderen 0-6 år, 
Som pædagog i Saksild Børnehus skal du have en positiv indstilling og være 
imødekommende over for både børn, forældre og kolleger. Du har interesse for kreative og 
motoriske aktiviteter samt tidlig sprog, bl.a. dialogisk læsning, rim, remser og sanglege. 
Kendskab til “Vi lærer sprog+” og ICDP er en fordel, men ikke et krav. 
 
Vi prioriterer høj faglighed, tværfagligt fællesskab, fleksibilitet og så søger vi at løse 
vanskeligheder i den rækkefølge de opstår og helst i øjenhøjde, med blik for relationen. Vi 
har fokus på styrkelse af den tidlige sprogstimulering, gode overgange og dannelse. 
Vi søger en robust medarbejder der med engagement, relationskompetencer og evner for 
nærhed og omsorg vil indgå i vores fællesskab hvor vi har øje for humor og social kapital. Du 
skal desuden kunne rumme en travl og ofte uforudsigelig hverdag. 
 
Ansøgningsfrist 21/2, kl. 12.00. Der afholdes samtaler i uge 9. 
 
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Lars Jensen 
på tlf. 87803853 eller mail lars.jensen@odder.dk. Løn og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende overenskomst mellem KL og BUPL/FOA. Det er Odder kommunes politik at 
indhente straffe- og børneattest ved alle ansættelser. 

Send ansøgning