Ledige job

Odder Kommune søger innovativ digitaliseringskonsulent med stærke proceskompetencer

Ansøgningsfrist: 03. juni 2019

Odder Kommune søger digitaliseringskonsulent til en tre-årig projektansættelse med mulighed for forlængelse. Stillingen dækker opgaver af såvel strategisk som mere projektorienteret karakter.
 
Vi søger en medarbejder som har en stærk forståelse for mulighederne i digitalisering og kan indgå i en række digitaliserings- og it-projekter og som trives med at arbejde på tværs af hele organisationen med kommunens digitaliseringsindsats.
 
I Odder Kommune er den strategiske digitaliseringsindsats forankret i Ledelse & Udvikling i et tæt samarbejde med It- og Indkøb. De 2 stabe har således et fælles ansvar for den tværgående koordinering af den digitale indsats og for forankringen af det strategiske arbejde med digitalisering i hele kommunen.
 
Der er tale om en nyoprettet stilling med mulighed for at præge jobindholdet. Arbejdsopgaverne 
forventes at blive mangeartede bestående af blandt andet:
 • Bidrage til at udvikle Odder Kommunes visioner på digitaliseringsområdet
 • Sikre udmøntningen af kommunens digitaliseringsstrategi
 • Medvirke til, at vi er ajour med nationale- og fælleskommunale digitaliseringsinitiativer
 • Projektkoordinering af og projektdeltagelse i større IT-udviklingsprojekter
 • Understøtte at gevinstrealisering er en naturlig del af alle IT-udviklingsprojekter
 • Understøtte digital ledelse og modning af organisationen 
En væsentlig opgave bliver at få revideret vores eksisterende digitaliseringsstrategi, så den får den nødvendige flyvehøjde, det rigtige ambitionsniveau og den rette forankring. Du skal derfor være i stand til at sætte dig i spidsen for den strategiformuleringsproces, der skal lede frem til den ny strategi.
 
En anden væsentlig opgave bliver, at sikre udmøntningen af kommunens teknologipulje. Puljen skal anvendes til investeringer i teknologiske udviklingsprojekter, som medfører effektiviseringer, omlægninger eller mere smarte måder at gøre tingene på i hele organisationen.
 
Konkret planlægges 2 større projekter med henblik på automatisering af manuelle processer (RPA – Robotic Process Automation) på bl.a. beskæftigelsesområdet og det tekniske område. Du vil her skulle medvirke til udvikling, gennemførelse og forankring af de planlagte udviklingsprojekter evt. i 
samarbejde med eksterne konsulenter.
 
Med baggrund i ovennævnte stillingsbeskrivelse forventer vi, at du har:
 • En relevant videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencer
 • Erfaring med offentlig og kommunal digitalisering
 • Erfaring som projektleder
 • Flair for at tænke innovativt og udvikle de digitale muligheder
 • Konceptuel forståelse af teknologier med blik for fordele og ulempe
 • Evne til at arbejde selvstændigt og selv strukturere din hverdag 
Vi tilbyder: 
 •  En spændende og udfordrende hverdag med mange forskellige opgaver, der løses i tæt samarbejde med gode kollegaer Ledelse & Udvikling og It- og Indkøb
 • Høj grad af selvstændighed og indflydelse på jobindholdet
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • En uformel omgangsform med respekt for den enkeltes kompetencer
 • Fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø 
Løn- ansættelsesvilkår 
 
 Stillingen er en 3 årig projektstilling med ansættelse pr. 1. august 2019, med mulighed for fastansættelse efter udløb af projektansættelsen.
 
Stillingen er på 37 t./ugentligt med arbejdssted på Odder Rådhus, Rådhusgade 3, 8300 Odder.
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med pågældende organisation og principperne for lokal løndannelse.
 
Ansøgningsfrist og ansættelsesproces 
 
 Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Ansøgningsfrist den 3. juni 2019.
 
 Processen er herefter følgende:
 • Den 5. juni - udvælgelse af kandidater til 1. samtalerunde
 • Den 12. juni - afvikling af 1. samtalerunde
 • Den 18. juni - afvikling af 2. samtalerunde
 • Den 1. august – forventet tiltrædelse 
Vil du vide mere? 
 
 Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Sekretariats- og HR-chef Morten Møller på 30939020 
Send ansøgning