Ledige job

Lærer til specialklasser

Ansøgningsfrist: 25. juni 2019

Parkvejens skole søger lærer til specialklasse

Vi søger en lærer til en mellemtrinsklasse, gerne med linjefag eller tilsvarende kompetencer i matematik. Som lærer i en specialklasse vil man også undervise i andre fag såsom, idræt, dansk, engelsk og N/T m.m.  

Der er p.t. henvist ca. 90 elever i skolens specialtilbud fordelt på 3 matrikler.
Vi har i specialklasse afdelingen på Parkvejens Skole elever i indskolingen, på mellemtrin og i udskolingen.

Parkvejens Skole er en arbejdsplads med ressourcestærke medarbejdere, som er med til at skabe et godt miljø med fokus på åbenhed og interesse for hinandens arbejde og parathed til at stille kritiske spørgsmål til måden at løse opgaverne på.

Skolen er organiseret i storteam med det mål at udvikle en fleksibel sammenhængende skole, der giver mulighed for faglig fordybelse med passende udfordringer for den enkelte elev. Alle elever skal blive så dygtige de kan, og vi tilstræber at sikre størst mulig livskvalitet og trivsel. Det pædagogiske udgangspunkt er, at skabe forudsigelighed, sammenhæng og mening for den enkelte i en tydelig struktur (gennem symboler/piktogrammer, skriftlig information/anvisninger mv.)

Vi er en specialklasseafdeling, hvor der henvises elever med vanskeligheder inden for autisme spektrum forstyrrelser, ADHD og tilknytningsforstyrrelser. Vi arbejder ud fra det enkelte barns individuelle faglige forudsætninger, men også med fokus på at eleverne øver sig i at indgå i meningsfulde fællesskaber i den udstrækning de magter.

Vi ønsker elever, der forlader folkeskolen med en god erkendelse af egne behov, og som har en oplevelse af at være blevet inddraget, hørt og forstået. Flere af vores elever gennemfører folkeskolens afgangsprøver eller dele af den. Vi tilstræber at leve op til folkeskolelovens ambitioner om både at give eleverne faglige udfordringer og en social/relationel forståelse for sig selv og andre. Vi fokuserer på at udvikle en skole, hvor der arbejdes med fællesskab og faglige udfordringer for alle.

Vi har igangsat supplerende kompetenceudviklingsforløb for hele specialklasseafdelingen, som vi har udviklet på de seneste 3 år. Metoderne vi bruger er Spejling, KRAP og Mentalisering, som understøtter den daglige praksis med relevante værktøjer og redskaber.

Det er ligeledes vigtigt for os, at have et tæt forældresamarbejde om elevernes udvikling og trivsel, både fagligt, socialt og personligt.

Stillingen er med start den 1. august 2019.

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte pædagogiskleder Susan Albertsen på tlf. 8780 3666.

Send ansøgning