Ledige job

Social- og sundhedshjælperelever søges til Sundhed & Omsorg i Odder Kommune

Ansøgningsfrist: 23. september 2019

 

Til 1. december 2019 søger Odder Kommune og Diakonsammenslutningen ved Skovbakkehjemmet nye engagerede og dygtige elever, som vil være med til at gøre en forskel for vores borgere.

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper veksler mellem skole og praktik. Skoleperioden foregår på Social- og sundhedsskolen i Århus. Praktikken foregår på et af de 3 plejecentre og/eller i hjemmeplejen. Uddannelsen tager 14 måneder, nogle elever kan gøre det hurtigere. Din RKV (realkompetencevurdering) vil vise, hvor meget du evt. vil kunne få afkortet af uddannelsen. Krav til ansøger:

 Bestået grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelsen efter 1. august 2015 eller

 En realkompetencevurdering (RKV) eller blive realkompetencevurderet i begyndelsen af uddannelsen

 Hvis du er nydansker skal du have opholds- og arbejdstilladelse

 Kan fremvise en straffeattest

Forventninger til ansøger:  Du kan og vil etablere og fastholde konstruktive relationer

 Du har interesse for og evner til at vise og praktisere omsorg, pleje og praktisk bistand

 Du er ansvarlig

 Du vil modtage vejledning, arbejde med dig selv og udvikle dine personlige kompetencer

 Du er motiveret

 Du har engagement, læse- og lærelyst

Vi tilbyder:  Et miljøhvor eleverne prioriteres høt

 Struktur påuddannelsen og klare aftaler om elevforlø

 En uddannelseskoordinator, en daglig leder og en praktikvejleder i praktikken

 En uddannelsesvejleder og en kontaktlæer mens du er i skole

 Mentorhjæp ved behov

 Lø under båe praktik og skoleforlø i henhold til gædende overenskomst

 Refusion af eventuelle offentlige transportudgifter til skoleforløbet

Alle støtter og vejleder dig igennem uddannelsen.

I praktikken indgår du som en del af et team, som sammen løser de daglige opgaver. Praktiske oplysninger: Elevstillingen er på 37 timer ugentligt.

Når du søger stillingen skal du indscanne og medsende følgende:

 Motiveret ansøgning, hvor du beskriver dig selv og forklarer, hvorfor du vil være social- og sundhedshjælper

 Dit CV

 Eksamensbeviser inkl. GF 1 hvis du har gåt pådet

 Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere også fra andre typer jobs

 Din RKV (realkompetencevurdering) udarbejdet på Social- og sundhedsskolen, så vi ved hvor lang din uddannelse skal vare, eller dokumentation for at du er i gang med GF 2 SOSU eller bevis for bestået GF 2.

 straffeattest

 Evt. dokumentation for erhvervserfaring hvis du søger voksenelevløn. Husk antal timer pr. uge, antal uger / måneder og arbejdsindhold. evt. med referencer (tidligere arbejdsgivere vi må kontakte)

Hvis du er over 25 år, har du evt. mulighed for at søge voksenelevløn men obs. ovenstående

Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte os. Ansøgningsfristen er d. 23. sep. 2019. Med venlig hilsen

Lisbeth Riis Jensen

Uddannelsesansvarlig Vigtige datoer

 Sidste dag annoncen er aktiv: 23. september 2019

 Ansøgningsfrist: 23. september 2019

 Ansættelsesdato: 1. december 2019

 Svar om optagelse: 11. oktober 2019

Virksomheden tilbyder Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode

Ugentlig arbejdstid: Fuldtid (37 timer)

Kontaktpersoner

Lisbeth Riis Jensen

Mobil: 40280001 E-mail: lisbeth.jensen@odder.dk Arbejdsgiver Odder Kommune

Sundhed & Omsorg

Vitavej 67

8300 Odder

Eller

Skovbakkehjemmet

Holsteinsgade 35

8300 Odder Skolesamarbejde SOSU Østjylland - Aarhus afd.

Hedeager 33

8200 Aarhus N

Tlf. 87412626

Se også deres hjemmeside for yderligere oplysninger

Odder Kommune

Send ansøgning