Ledige job

Odder Kommune søger social- og sundhedsassistentelever

Ansøgningsfrist: 23. september 2019

 

Kunne du tænke dig at blive en af Odder Kommunes nye elever på Social- og sundhedsassistentuddannelsen?

Vores Vision I Sundhed og Omsorg skaber vi velfærd på en ny måde. Og vi skaber det sammen. Vores kerneopgave Sundhed og Omsorgs kerneopgave er at sikre borgerne et værdigt liv, dels ved at fremme muligheden for at leve sundt og klare hverdagen selv, dels ved at yde sundhedsfaglig støtte på områder, som er særligt afgørende for den enkeltes livskvalitet.

Vi arbejder rehabiliterende, i plejeboligerne ud fra EDEN tankegangen og det gode hverdagsliv.

Uddannelsesstart Der er uddannelsesstart 3 gange om året - februar, august og december. Aktuelle ansøgningsfrister Ansøgningsfristen for uddannelsesstart til december holdet er den 23. sep. 2019. Opslaget vil være tilgængeligt på Odder Kommunes hjemmeside til ansøgningsfristen udløber. D. 11.okt. 2019 vil alle ansøgere få besked om ansættelse.

Krav Du har adgang til social -og sundhedsassistentuddannelsen når du har gennemført grundforløb 2.

Er du uddannet sosu-hjælper optages direkte på uddannelsen. Du skal kontakte skolen, hvor en studievejleder kan hjælpe dig med at blive kompetenceafklaret.

Du skal som minimum have følgende:

Bestået GF 2 efter august 2015 inden uddannelsesstart

Dansk på D-niveau – bestået

Naturfag på E-niveau – bestået

Kan fremvise en straffeattest

Vi prioriterer ansøgere med mindst Dansk på D-niveau – karakter 4 og Naturfag på E-niveau – karakter 7. Er du over 25 år og ønsker at søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen, skal du tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Det betyder bl.a., at du skal realkompetencevurderes for at bestemme, hvor lang din uddannelse bliver. Realkompetencevurderingen foretages af den enkelte skole og skal foreligge inden du starter på uddannelsen. Om uddannelsen Assistentuddannelsen er en vekseluddannelse mellem skole- og praktikperioder, hvor hver

skoleperiode forbereder til den aktuelle praktik. Du kommer bl.a. i plejebolig, daghjem og træningscenter i første praktik, i psykiatrien enten i Regionen eller dagtilbud i Aarhus kommune og i 3 praktik – det sammenhængende sundhedsvæsen kommer du på en sygehusafdeling og derefter tilbage til primær sektoren med Korttid, hjemmesygepleje og basen. Forventninger til dig: Da uddannelsen kræver et højt personligt engagement, og at du lærer at yde pleje og omsorg på et højt niveau – forventer vi:

 at du har gennemføt Grundforlø 2

 at du har IT-kompetencer på brugerniveau

 at du er motiveret og nysgerrig på faget og uddannelsen

 at du har et høt personligt og fagligt engagement.

 at du er robust og kan tage ansvar for egen læing

 at du er positiv, udadvendt og ansvarsbevidst

Vi kan tilbyde dig

 en arbejdsplads, som hvert å uddanner flere elever

 en uddannelseskoordinator, en daglig leder og en praktikvejleder i praktikken

 en solid og alsidig uddannelse, med gode fremtidsmuligheder

 at blive en del af et team med hø faglighed

 et miljøhvor eleverne prioriteres høt

 struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb

Løn og ansættelsesvilkår Du indgår en uddannelsesaftale med Odder Kommune, og ansættelsen sker ved Odder Kommune - sundhed & Omsorg. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Yderligere oplysninger Nye regler betyder, at du nu skal søge om optagelse på uddannelsen gennem arbejdsgiveren, dvs. Odder Kommune. Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du læse på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside. Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte os. Ansøgningsfristen er d. 23. september 2019. Med venlig hilsen Lisbeth Riis Jensen

Uddannelsesansvarlig

lisbeth.jensen@odder.dk

Mobil 40280001

Send ansøgning