Ledige job

Vejleder til unge med autisme

Ansøgningsfrist: 19. september 2019

Erfaren vejleder for unge med autisme søges til Jobcenter Odder.

Odder Kommune har et stigende antal borgere med autisme, som har brug for vejledning for at kunne have et tilfredsstillende liv. Det er især unge mennesker som lige skal til, eller lige er, flyttet hjemmefra.

Vi ønsker derfor endnu en vejleder som samtidig kan være med til at udvikle det faglige miljø omkring autisme i Odder Kommune.

Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse hurtigst muligt. 

I Odder Kommune er vi ambitiøse på vegne af vores børn og unge og Byrådet har netop vedtaget en ny Børne- og Ungepolitik med en vision om at skabe livsduelige børn og unge.

Vi udvikler vedvarende et fagligt miljø i Odder Kommune, hvor vi arbejder tæt sammen og på tværs om, at give alle børn og unge de bedste forudsætninger for at kunne mestre deres liv. Det kræver et stærkt samarbejde med bl.a. vores nye Ungeenhed, Børne- og Familiecentret, folkeskolerne og Jobcentret.

Vores opgave er at vejlede borgerne i deres eget hjem, og arbejder derfor oftest på egen hånd. Vi søger derfor en medarbejder med stor erfaring inden for autismeområdet, som samtidig vil være et aktiv med at udvikle tilbuddet på tværs i Odder Kommune.

Dine konkrete arbejdsopgaver består typisk i at vejlede borgeren til at få så meget struktur på sin hverdag, at de kan trives med det liv de har, og evt. passe job/uddannelse. Du vil skulle bruge tid på at koordinere med samarbejdsparter og følge op på de indsatser, der er sat i værk. Det meste af din tid vil være hos de forskellige borgere, og du vil have 8-14 borgere alt efter hvor meget vejledning den enkelte har behov for. Du vil skulle give faglig sparring vedr. autisme til kollegaer både i egen organisation og for samarbejdsparter.

Du vil blive ansat i Vejledning og Mestring, hvor al bostøtte i Odder Kommune er samlet. Vi er en del af ”Det Specialiserede Socialområde” i Odder Kommune.

Vi er 21 medarbejdere, der har mange kompetencer og giver støtte til psykisk syge, udviklingshæmmede, senhjerneskadede, socialt udsatte m.v.

En del af borgerne er diagnosticeret med autisme, og det er til denne gruppe vi søger endnu en kollega.

Vi arbejder især efter Servicelovens §82, §85, §99 og §104 LAB lovens §31B.

Vi giver vejledningen situationsbestemt:  i vores egne lokaler, hos borgerne, gruppebaseret eller virtuelt. 

Vejledning og Mestring er – på tværs af kompetencer og specialer – inddelt i 4 teams. Dog er det ene team et specialtema for senhjerneskadede.

Du vil være tilknyttet et team sammen med 4-5 andre kollegaer, der også vejleder borgere inden for det Specialiserede Socialområde.

I Vejledning og Mestring er der 4 andre kollegaer der har autisme som speciale, men teamsene er bredt sammensat, så I er ikke nødvendigvis i samme team, men I vil få et tæt samarbejde.

Du skal: 

 • Have solid praktisk erfaring med arbejdet med autisme og være uddannet inden for det social- eller sundhedsfaglige felt. 
 • Være teoretisk velfunderet inden for autisme og kunne formidle din viden til andre
 • Have stærke samarbejdsevner, og kunne bidrage til, at det tværfaglige samarbejde skaber grobund for de bedste løsninger for -  og sammen med - borgeren 
 • Have en fleksibel tilgang til dit arbejde, da vi som mindre kommune giver støtte til en bredere gruppe af borgere. Du vil derfor også kunne være vejleder for personer der har andre udfordringer end autisme. 
 • Arbejde med afsæt i Aktivt Medborgerskab, men selvfølgelig i en form der passer til den enkeltes formåen 
 • Kunne dokumentere på skrift – en dokumentation der viser hvilken effekt vores indsats har. 
 • Indgå i kollegialt samarbejde med andre der giver vejledning og støtte, således at vi yder det bedste. 

Til gengæld får du: 

 • Et pioner-job der er fyldt med udviklingsmuligheder  
 • Engagerede og selvstændige kollegaer – med en god blanding af humor og faglig seriøsitet 
 • Mulighed for kurser og uddannelse
 • En arbejdsplads i en lille kommune, hvor der er kort vej fra idé til handling
 • Stor indflydelse på din egen arbejdstid – dog tilpasset borgernes behov
 • Sparring på borgersager fra kollegaer og ledere
 • Supervision af ekstern konsulent 4 gange om året

Arbejdstiden ligger fortrinsvis i dagtimerne på hverdage, MEN vores tilbud er fleksibelt, så der forekommer aften eller weekend arbejde i mindre omfang.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende aftale. Nuværende ansatte er fortrinsvis pædagoger, ergoterapeuter eller socialrådgivere.

For yderlige oplysninger, kan du kontakte leder af Vejledning og Mestring i Odder Kommune, Rasmus Krahn på tlf. 2948 5605 eller Birgit Hansen på tlf. 4043 0622 – eller maile til Rasmus.krahn@odder.dk

Ansøgningsfrist: 19.09. kl. 15.00.

 

Send ansøgning