Ledige job

Tilsynsførende pædagog

Ansøgningsfrist: 27. oktober 2019

 

Tilsynsførende dagplejepædagog til Dagplejen, Odder By

Vi søger pr. 1/1 2020 en tilsynsførende pædagog til Dagplejen Odder By til en fast stilling på 28 timer om ugen. Dagplejen Odder By består af 4o dagplejer, 3 tilsynsførende dagplejepædagoger, en pædagogisk leder og en overordnet leder. Vi har base i Dagplejens Hus, Torvald Køhlsvej 50, 8300 Odder. I Dagplejens Hus huser vi gæsteri, legestue, administration og pladsanvisning.

I Odder kommune arbejder alle på 0-6 års området med ICDP som grundprincip. I Dagplejen er vi er meget optaget af barnets sproglige udvikling. Derudover er vi optaget af den ”nye styrkede læreplan” og det fremtidige arbejde med den, særligt med fokus på italesættelse og etablering af læringsmiljøer. Et af vores store fremtidige arbejdspunkter bliver også, at udvikle en evalueringskultur i dagplejen.

Vi kan, blandt meget andet, tilbyde:

 

• En dynamisk organisation der gennemgående er i faglig og kulturel udvikling

• Et job der indeholder en udfordrende kompleksitet

• Et tæt samarbejde i pædagoggruppen, hvor vi tager udgangspunkt i hinandens faglighed, erfaringer og ressourcer

• En faglig velfunderet pædagoggruppe, hvor det er tilladt og hvor vi løbende reflekterer over vores pædagogiske praksis

• Et job, hvor man bliver primær pædagog for ca. 14 dagplejere, som man skal føre tilsyn med hver 8. uge. Vi har dog alle et fælles ansvar for alle dagplejere og børn i organisationen

• Man skal være primær pædagog på 2-3 legestuegrupper, hvor man bl.a. skal være igangsættende, sparrende og vejledende i refleksionstiden ift. de forskellige emner og forløb op der tages op

• Hvor ledelseslaget er tæt på

• En pædagoggruppe, hvor der er plads til humor og et godt grin

 

Vi søger en uddannet pædagog som:

• Gerne har professionel erfaring med dagplejen og det at vejlede andre

• Er stærk og bevidst i sit relations arbejde

• Skal besidde en naturlig autoritet

• Skal kunne arbejde selvstændigt, men også være en del af pædagoggruppen, hvor man sparrer med sine kolleger og ledelsen. Man skal kunne bede om hjælp, men også kunne tage beslutninger på egen hånd

• Skal kunne have mange bolde i luften og håndter den kompleksitet der i de mange forskellige arbejdsopgaver der er i dagligdagen samtidig med, at man signalerer ”ro på”

• Er pædagogisk fagligt velfunderet og som gerne har kendskab til - og kursus i ICDP.

• Skal have lyst og mod til, at sætte sig selv i spil når man organiserer og udfører vejledning og refleksion med dagplejerne i legestuen samt sine primære dagplejere. Her skal man kunne være den igangsættende, sparringspartner, vejleder og guidende

• Skal kunne agerer i ”langdistance” forældresamarbejde, da man som tilsynsførende ikke mødes ret ofte med forældrene. Men man er selvfølgelig med til de forældresamtaler der måtte være

• Er indstillet på, at arbejde tværfagligt

• Er velformuleret både skriftligt og mundligt. Der er en del skrivearbejde, da der skal udformes tilsynsrapporter når man har været på tilsyn hos dagplejerne

• Har flair, lyst og gerne erfaring i, at arbejde med IT, da vi arbejder i flere forskellig IT systemer

• Skal være bevidst om, hvordan man agerer i de vilkår som vi arbejder under i det offentlige system

• Skal kunne indgå i morgenvagten, hvor man tager imod sygemeldinger fra dagplejerne. Dette foregår hjemme hos sig selv fra kl. 6:00

 

Ansøgningsfrist: d. 27/10 2019 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 45.

Ansættelses pr. 1/1 2020

Du kan læse om os, på vores hjemmeside: http://dagplejen-odderby.skoleporten.dk/sp

Ved spørgsmål ret da henvendelse til pædagogisk leder Susanne Ebbesen 24 86 55 82 eller dagtilbudsleder Jeanette Dalum 24 86 55 77.

Det er Odder Kommunes politik, at indhente straffeattest ved ansættelse.

Ansættelse og løn i flg. overenskomsten.

 

Send ansøgning