Ledige job

Vejleder i Socialpsykiatrien

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2019

Vejleder til Socialpsykiatrien

 

 

Odder Kommune har et stigende antal borgere med forskellige udfordringer, som har brug for vejledning for at kunne have et tilfredsstillende liv. Desuden vil vi inden for kort tid blive en del af en ungeenhed i Odder Kommune og dermed skulle give støtte til unge ned til 15 år.

Vi søger derfor endnu en vejleder. Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse hurtigst muligt. 

Vores opgave er at vejlede borgerne i deres eget hjem, og arbejder derfor oftest på egen hånd. Vi søger derfor en medarbejder med stor erfaring inden for det specialiserede socialområde, hvor ikke mindst erfaring med psykiatri og socialt udsatte vægter højt. Du kan se Strategien for det Specialiserede Socialområde her.

Dine konkrete arbejdsopgaver består typisk i at vejlede borgeren til at få overblik over sin hverdag, så de kan trives med det liv de har, og evt. passe job/uddannelse. Du vil skulle bruge tid på at koordinere med samarbejdsparter og følge op på de indsatser, der er sat i værk. Det meste af din tid vil være hos de forskellige borgere, og du vil have 8-14 borgere alt efter hvor meget vejledning den enkelte har behov for.

 

Vejledning og Mestring får et tæt samarbejde med Odder Kommunes nye ungeenhed. 

Målgruppen for Ungeenheden er alle unge i alderen 15-29 år, som har brug for uddannelsesvejledning eller for indsatser efter Serviceloven eller Beskæftigelsesloven.. Det tværfaglige samarbejde skal sikre hurtig og smidig igangsættelse af fleksible og velkoordinerede løsninger til gavn for de unge.

 

Du vil blive ansat i Vejledning og Mestring, hvor al bostøtte i Odder Kommune er samlet. Vi er en del af ”Det Specialiserede Socialområde” i Odder Kommune.

Vi er 21 medarbejdere, der har mange kompetencer og giver støtte til personer med psykiatriske diagnoser, udviklingshæmning, senhjerneskade, autisme m.fl. Flere har en dobbeltdiagnose i form af et misbrug.

 

Vores organisation består af 2 enheder:

Rosenhuset, som er personalets base og hvor vi har klubtilbud for borgere der måtte ønske det. En del af de vejledende samtaler foregår også her. Borgerne vil typisk have brug for støtte for at deltage i fælles aktiviteter.

Vores Netværk, er et borgerstyret netværksskabende kontaktsted. Målet med Vores Netværk er at skabe mulighed for at borgerne kan deltage som aktive medborgere i samfundet og sætte deres ressourcer i spil i samspil med andre. Vores Netværk har til huse i lokaler i gågaden i Odder.

 

Vi arbejder især efter Servicelovens §82, §85, §99 og §104 LAB lovens §31B.

Vi giver vejledningen situationsbestemt:  i vores egne lokaler, hos borgerne, gruppebaseret eller virtuelt. 

Vejledning og Mestring er inddelt i 4 teams, som giver hinanden sparring på opgaver og har en stigende grad af selvstyrring.

 

Du skal: 

 • Have solid praktisk erfaring med arbejdet med psykisk syge, socialt udsatte eller misbrugere og være uddannet inden for det social- eller sundhedsfaglige felt. 
 • Have stærke samarbejdsevner, og kunne bidrage til, at det tværfaglige samarbejde skaber grobund for de bedste løsninger for -  og sammen med - borgeren 
 • Have en fleksibel tilgang til dit arbejde, da vi som mindre kommune giver støtte til en bredere gruppe af borgere. Du vil derfor også kunne være vejleder for personer der har forskellige diagnoser.
 • Arbejde med afsæt i Aktivt Medborgerskab, men selvfølgelig i en form der passer til den enkeltes formåen 
 • Kunne dokumentere på skrift – en dokumentation der viser hvilken effekt vores indsats har. Vi dokumenterer i Nexus.
 • Indgå i kollegialt samarbejde med andre der giver vejledning og støtte, således at vi yder det bedste. 

 

Til gengæld får du: 

 • Et job hvor ikke 2 dage er ens
 • Engagerede og selvstændige kollegaer – med en god blanding af humor og faglig seriøsitet 
 • Mulighed for kurser og uddannelse
 • En arbejdsplads i en lille kommune, hvor der er kort vej fra idé til handling
 • Stor indflydelse på din egen arbejdstid – dog tilpasset borgernes behov
 • Sparring på borgersager fra kollegaer og ledere
 • Supervision af ekstern konsulent 4 gange om året

 

Arbejdstiden ligger fortrinsvis i dagtimerne på hverdage, MEN vores tilbud er fleksibelt, så der forekommer aften eller weekend arbejde i mindre omfang.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende aftale. Nuværende ansatte er fortrinsvis pædagoger, ergoterapeuter eller socialrådgivere.

For yderlige oplysninger, kan du kontakte leder af Vejledning og Mestring i Odder Kommune, Rasmus Krahn på tlf. 2948 5605 eller Birgit Hansen på tlf. 4043 0622 – eller maile til Rasmus.krahn@odder.dk

 

Ansøgningsfrist: 21.10. kl. 12.00

 

Send ansøgning