Ledige job

Myndighedsrådgiver/faglig koordinator inden for serviceloven til Ungeenhed

Ansøgningsfrist: 17. november 2019

Myndighedsrådgiver/faglig koordinator inden for Serviceloven søges til nyoprettet stilling i Ungeenheden i Odder Kommune

 

Har du lyst til at blive en del af koordineringen og udviklingen af den nye ungeenhed i Odder, og trives du samtidig i et tværfagligt miljø med et helhedsorienteret perspektiv i fokus? Så er det dig vi mangler i Ungeenheden.

 

Om Ungeenheden:

Odder Kommune etablerer i øjeblikket en helt ny Ungeenhed og søger i den forbindelse en myndighedsrådgiver/faglig koordinator til at udvikle og sikre den stabile drift i Ungeenheden.

Målgruppen for Ungeenheden er unge i alderen 15-29 år, som modtager uddannelsesvejledning eller har brug for indsatser efter Serviceloven eller Beskæftigelsesloven. Ungeenheden skal give unge inden for almenområdet såvel som unge med komplekse og sammensatte problemstillinger et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. Dette skal ske gennem et tæt samarbejde med den unge samt den unges familie. Ungeenheden omfatter alle de funktioner, som findes centralt for at planlægge, koordinere og iværksætte en samlet indsats, herunder myndighed, rådgivning samt vejledning. Formålet er at sikre en hurtig igangsættelse af fleksible og velkoordinerede løsninger med de unge i centrum. Dette foregår i tæt samarbejde med de forskellige udfører på området. Ungeenheden består af 14 medarbejdere, som er blevet tilført fra henholdsvis Det Specialiserede Socialområde for voksne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcentret og Børne- og Familiecentrets myndighedsafdeling.

 

Om jobbet:

Vi søger en dygtig, erfaren og engageret medarbejder til ansættelse på 37 timer med tiltrædelse 01.01.2020.

Som medarbejder i Ungeenden træder du ind i en åben proces, hvor du selv får mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af Ungeenheden. Her vil du være med til at etablere og udvikle nye arbejdsgange samt sikre den stabile drift i den nye enhed. Stillingen vil være todelt. Størsteparten af arbejdet vil bestå i sagsbehandling, mens den resterende del vil omfatte at sikre at ungeenheden hele tiden er fuldt opdateret ift. ændringer i Serviceloven, faglig sparring og fagligt understøttende og koordinerende arbejdsopgaver, samt udarbejdelse af relevante notater og anden faglig understøttelse af ledelsen. Opgaverne forudsætter således evnen til at koordinere og til at tænke i sammenhænge og helheder.

 

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Råd og vejledning til de unge, deres familie og netværk.
 • Sagsbehandling og koordinering i sagsforløb.
 • Faglig sparring.
 • Formidling og implementering af nyt lovstof og overblik over kommende lovændringer.
 • Understøttelse og udvikling af nye arbejdsgange og udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser.
 • Sagssparring.
 • Udarbejdelse af relevante notater og faglig understøttelse af ledelsen.
 • Ansvar for oplæring af nye medarbejdere.

 

Om dig:

 • Du har en socialfaglig grunduddannelse, gerne som socialrådgiver/socialformidler - eventuelt med relevant efteruddannelse.
 • Du har stort fagligt overblik samt indgående kendskab til Serviceloven.
 • Du har erfaring med myndighedsudøvelse.
 • Du har godt kendskab til ICS og DUBU.
 • Du er udviklingsorienteret og åben for afprøvning af nye metoder.
 • Du kan tage ansvar og arbejde selvstændigt.
 • Du kan give tydelig og motiverende sparring med fokus på læring.
 • Du kan arbejde systematisk og er klædt på til at håndtere en vis mængde administration.
 • Du trives i et tværfagligt samarbejde og åbne udviklingsprocesser.
 • Du arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang.
 • Du har gode samarbejdsevner.
 • Du er beslutsom og handlekraftig og klar til at påtage dig nye arbejdsopgaver, når situationen kræver det.
 • Du er empatisk og bidrager til trivsel på afdelingen.
 • Du er god til at formulere dig klart og tydeligt både i skrift og tale.
 • Du har et godt humør og er nysgerrig.
 • Du er indstillet på at tage del i udviklingen af den nye Ungeenhed.

 

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i en enhed under udvikling, hvor der er mulighed for at sætte sit eget præg.
 • En målrettet og handlekraftig organisation med højt til loftet og korte beslutningsveje, og hvor der er gode forudsætninger for at nedbryde faglige ”siloer”.
 • Et sammenhængende fokus på effektive handlinger og ordentlighed ift. den unge.
 • Engagerede medarbejdere med en positiv og lærende tilgang til arbejdet.
 • Åben dialog og en uformel omgangstone.

Praktisk information

Hvis du finder jobbet interessant, kan du uploade din ansøgning og CV senest d. 17. november 2019.

Tiltrædelse: 1. januar 2019.

Ansøgningsfrist: 17. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt 22. november 2019.

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst / Ny løn.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder af Ungeenheden Peter Ravn Lilleheden på tlf. 21645826 eller Virksomhedsleder af Ungeenheden Mette Nautrup Bruun på tlf. 30519014.

Send ansøgning