Ledige job

Pædagogisk leder

Ansøgningsfrist: 24. november 2019

Pædagogisk leder til Integreret Institution pr. 1/1 2020

Da der er stigende børnetal i Odder Kommune, søger vi i den Integrerede Institution Bifrost afd. Udgård, en pædagogisk leder 37 timer pr. uge. De 37 timer vil være fordelt med 25 timers børnetid og 12 timers ledelse. Stillingen er til ansættelse pr. 1/1 2020.

Den integrerede institution Bifrost er en institution, bestående af 3 afdelinger – Midgård, Asgård og Udgård. Vi har ca. 90 børnehavebørn og 70 vuggestuebørn. Der er ca. 30 medarbejdere ansat.  I Udgård er der pt. 7 medarbejdere. Udgård er en midlertidig afdeling, som i sommeren 2022 skal flytte til nye lokaler i et nybyggerområde i Odder by.

Du vil komme til, at indgå i et tæt ledelsesteam med en pædagogisk leder og en strategisk leder.

I Bifrost arbejder vi med anerkendende pædagogik og med ICDP som grundprincip. Vi er særligt optaget af barnets sproglige udvikling. Derudover er vi optaget af den ”nye styrkede læreplan” og det fremtidige arbejde med den, særligt med fokus på italesættelse og etablering af læringsmiljøer og evalueringskultur.

 

Vi søger en pædagogisk leder som kan og vil:

 • Løse koordinerende opgaver ift. den pædagogiske hverdagspraksis, pædagogisk udvikling og fokus punkter
 • Være medansvarlig for implementering af nye tiltag
 • Mestre overblik over børnegrupperne
 • Løse informations opgaver i forhold til medarbejderniveauet.
 • Være bindeled mellem strategiskleder og medarbejderne
 • Løse koordinerende opgaver ift. medarbejderforhold. Mødetidsplanlægning, ferie, placering af børn, vikarindtag mm
 • Give guidning og sparring til medarbejderne
 • Være ansvarlig for handleplaner, henvisninger mm. for børn i udsatte positioner
 • Være tydelig, positiv og loyal i sit daglige arbejde omkring børn, forældre og medarbejdere/kolleger
 • Prioritere et tæt forældresamarbejde
 • Give sparring og guidning af forældresamarbejdet i dagligdagen
 • Være ansvarlig for særlige situationer i forældresamarbejdet
 • Koordinere opgaver vedrørende den daglige drift
 • Deltage i netværk på tværs af ledelseslagene i Odder Kommune

 

Vi kan bl.a. tilbyde:

 • Et spændende job med mange udfordringer
 • En arbejdsplads med ansvarlige og engagerede kolleger/medarbejdere
 • En arbejdsplads med en fagligt velfunderet personalegruppe, hvor det er tilladt og vi løbende reflekterer over vores pædagogiske praksis
 • En arbejdsplads, hvor man siger ja til hele institutionen, hvis man siger ja til at arbejde her
 • Hvor alle har ansvar for, at hele dagtilbuddet fungerer
   

Vi søger en pædagog, der vil være med til, at tage ansvaret for:

 • At arbejde anerkendende med ICDP som grundprincip
 • At arbejde med barnets sproglige udvikling
 • At arbejde med fokus på læringsmiljøer, ”den ny styrkede læreplan” og evalueringskultur
 • At planlægge dagligdagen og aktiviteter for børnene.
 • At skabe fordybelse
 • At arbejde med børnenes udviklingsprofiler gennem kompetencehjulet
 • At arbejde med dokumentation i dagligdagen
   

Personlige egenskaber:

 • Vi søger en stabil og engageret kollega/pædagogisk leder
 • Vi søger en person med gode relations kompetencer
 • Gerne ledelseserfaring, men ikke et ”must”
 • Vi søger en person der er beslutningsmodig  
 • Vi søger en person som er bevidst om sin værdi i det faglige fællesskab
 • Vi søger en person med evne til, at skabe overblik og bevare overblikket
 • Vi søger en kollega/pædagogisk leder som er anerkendende over for de vilkår vi arbejder under og som er bevidst om at yde egen omsorg
 • Vi søger en person der er med på et godt grin

 

 

Ansøgningsfrist: 24/11 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 28/11 2019 kl. 10:00-16:00.

Du kan læse om os, på vores hjemmeside: http://dagtilbud-odderby.skoleporten.dk/sp/p477036/foreside?pageId=a7f7bf44-9227-4adc-bcc4-b0516fa8c046 

 

Ved spørgsmål ret da henvendelse til: strategisk leder Jeanette Dalum 24 86 55 77 (ikke i uge 46), pædagogisk leder Susanne Ebbesen 24 86 55 82 eller pædagogisk leder Gitte Dahl Andreassen 23 41 94 37 eller.

Det er Odder Kommunes politik, at indhente straffeattest og børneattest ved ansættelse.

 

 

 

Send ansøgning