Ledige job

Økonomichef til Odder Kommune

Ansøgningsfrist: 06. marts 2020

Stillingen tilbyder en ledelsesbane med bred portefølje af opgaver og funktioner samt en stor be­røringsflade rundt i hele organisationen. Dine tætteste sparringspartnere bliver direktionen, kommunal­bestyrelsen samt de øvrige chefer og ledere.

I tråd med Odder Kommunes udviklingsplan – ”En vækstkommune i balance” – vil du, som økonomichef, få en central rolle i at sikre en bæredygtig økonomisk udvikling gennem nytænkning, inddragelse og udsyn. Det er blandt andet en forventning, at du bidrager aktivt ind i effektiviserings- og digitaliseringsdagsordenen.

Du bliver en del af en organisation, der er kendetegnet ved korte beslutningsveje med få ledelseslag. Selv vil du referere til kommunaldirektøren. Som økonomichef er du derfor tæt på beslutnings­processerne og din rådgivning og vejledning vægtes tungt hele vejen rundt i organisationen. Den flade struktur og de korte beslutningsveje gør organisationen smidig og sikrer, at der ikke er langt fra tanke til handling.

Som økonomichef og leder for Staben for Løn og Økonomi er det din kerneopgave at understøtte Odder Kommunes økonomistyring gennem lovlig, forsvarlig og bevillingsmæssig korrekt forvaltning.

Du bliver leder for en velfungerende stab med 11 medarbejdere, der er opdelt i to team; et team, der varetager økonomiopgaverne samt et team, der varetager løn. Trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne er eksemplarisk høj, blandt andet fordi medarbejderne oplever at have store friheds­grader, som gør det muligt at sætte deres individuelle faglighed i spil.

Dit ansvar rækker også ud over din ”egen” stab. Med udgangspunkt i Ledelses- og organisations­grundlaget – ”Sammen, på tværs og fremad” – vil du skulle bidrage til og understøtte det tværgående samarbejde i kommunen ved blandt andet at gentænke og udvikle arbejdsgange og systemer, så de øger incitamentet til samarbejde på tværs.

Som økonomichef er det endvidere både et ønske og en forventning, at du i et tæt samspil med direktionen kan bidrage til at analysere og spotte muligheder for at samtænke og effektivisere opgaver og økonomi. Ad den vej ønsker man at skabe mulighed for at opnå økonomisk råderum, der er forudsætningen for at gennemføre investeringsdagsordener, der kan bidrage til at fremme kommunens politiske mål og ambitioner.

Profilen

Formelt har økonomichefen:

 • en relevant videregående uddannelse,
 • erfaring med budgetlægning og -opfølgning fra en kommunal organisation,
 • bred erfaring med drift- og økonomistyring, herunder også gerne lønadministration,
 • erfaring med ledelse, gerne suppleret med en relevant lederuddannelse.

Som leder er økonomichefen:

 • en tydelig og kompetent kommunikator og formidler, der kan omsætte kompliceret stof på forståelig og pædagogisk vis,
 • tydeligt retningssættende - kan sætte og vise en retning og stå på mål herfor, 
 • analytisk – tænker og agerer strategisk og helhedsorienteret,
 • i stand til at spotte muligheder for at optimere kommunens økonomi,
 • struktureret og systematisk i sin tilgang til opgaveløsningen,
 • jordnær, ordentlig og tillidsfuld,
 • ansvarsfuld - tager ledelsen på sig og har gennemslagskraft.

Læs meget mere om Odder Kommune, stillingen som økonomichef og ansættelses­proceduren i det uddybende notat her.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles med den for­handlings­berettigede organisation ud fra et forventet lønniveau på ca. kr. 700.000 ekskl. pension. Der forventes tiltrædelse 1. maj 2020.

Du kan uploade din ansøgning og dit CV via Mercuri Urvals hjemmeside her (referencenummer: DK-07170).

Ansøgningsfristen udløber den 6. marts 2020, kl. 10.00. De indledende samtaler forventes afholdt den 16. marts 2020.