Ledige job

Økonomicontroller til Løn & Økonomi i Odder Kommune

Ansøgningsfrist: 14. april 2020

Motiveres du af at arbejde fokuseret med at udnytte de ressourcer, der er til rådighed, og har du evne til og interesse for både drifts- og udviklingsopgaver med korte og lange deadlines, så er denne stilling måske noget for dig.

Løn & Økonomi søger en økonomicontroller med fokus det specialiserede område for børn og unge. Som økonomikontroller bliver din opgave at sikre en kvalificeret økonomistyring af vores Børne- og Familiecenter i Odder Kommune samt udarbejde økonomiske analyser af nye investeringstiltag. Du skal være sparringspartner for lederne på det specialiserede børne- og ungeområde og skal derfor kunne formidle prognoser og analyser til understøttelse af ledelsens beslutninger.

Som økonomicontroller ansættes du i Løn & Økonomi, men du vil have sin primære daglige arbejdsplads på Børne- og Familiecentret. Du vil indgå i et team af økonomicontrollere på tværs af børne-, unge og voksenområdet.

Vi søger en økonomicontroller, der har kompetencer og lyst til;

 • budgetlægning, økonomiopfølgning og regnskabsaflæggelse på Børne- og Familiecentret
 • at udarbejde ledelsesinformation til ledelsen på Børne- og Familiecentret, direktionen og det politisk udvalg
 • at arbejde med en økonomisk investeringstankegang på tværs af det økonomiske og faglige felt
 • at lave økonomiske beregninger inden opstart af et investeringstiltag/-projekt i samarbejde med afdelingsledere og projektledere
 • at udarbejde prognoser og lave konsekvensberegninger af lovændringer og analyser
 • at understøtte Myndighed i at vurdere udgifter ift. de konkrete handleplaner i sagerne
 • at være superbruger på Børne- og Familiecentret ift. til Opus, DUBU og Nova

Som økonomicontroller er det en fordel at have erfaring med;

 • kommunal økonomi, herunder budgetlægning og økonomistyring
 • arbejdet med ledelsesinformation og dermed forståelse for data og datadisciplin
 • ledelsessparring
 • kommunikation og formidling
 • vejledning af fagpersoner på det sociale område ift. økonomistyring af deres område

Vi søger en person, der udviser empati og har en anerkende tilgang i samarbejdet med kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.

Vi tilbyder:

 • En spændende stilling, hvor du får mulighed for at bruge din økonomifaglighed på et område med stor politisk bevågenhed
 • Et engageret, kompetent og fagligt hold af økonomikonsulenter, der lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø og en uhøjtidelig omgangstone - også når tempoet er højt
 • En organisation med muligheder for selv at præge opgaverne og have indflydelse på eget arbejde
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder

Om Løn & Økonomi

Løn & Økonomi er en stabsfunktion, der organisatorisk er placeret under kommunaldirektøren.

I afdelingen er vi 12 ambitiøse medarbejdere, der vægter det kollegiale samvær højt.

 Vi lægger stor vægt på, at vi er en samlet enhed.

 Om Børne- og Familiecentret

Børne- og Familiecentret er et driftsområde for målgruppen børn fra -9 mdr. til 15 år samt deres familier.

Børne- og Familiecentret har fem afdelinger; Sundhedsplejen, PPR, Myndighed (børn i udsatte positioner og børn med nedsat funktionsevne), Forebyggelse (udførerenhed) samt Staben.

Du vil som økonomicontroller få et tæt samarbejde med medarbejderne i Staben, som administrerer opgaverne vedr. Børne- og Familiecentrets økonomi og ledelsesteamet.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte konstitueret Økonomichef Birgitte de Place på tlf. 8780 3344 eller 2486 5545.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er på 37 timer. Løn og pension efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er den 14. april kl 10.00. Samtaler forventes afholdt den 21. april 2020

Forventet tiltrædelse 1. juni 2020.

 

Send ansøgning