Ledige job

Lærer til Hundslund Skole og Børnehus

Ansøgningsfrist: 28. maj 2020

(Internt opslag frem til og med 7.5.)

 

Hundslund Skole er en af fire skoler i landsbyordninger i Odder Kommune. De fire landsbyordninger er placeret i Hundslund, Gylling, Hou og Saksild og har fælles ledelse. Det er landsbyer med hver deres særkende, historie og kultur. Landsbyordningsmodellen er unik i forhold til at sikre en rød tråd igennem hele børnelivet fra 0 til 13 år. Naturskønne omgivelser og gode fysiske rammer sikrer optimale vilkår for læring og udvikling. Forældreopbakningen til landsbyordningerne er stor, og den fælles ledelse samt den fælles bestyrelse sikrer samarbejde, sammenhæng og udvikling. 

Hundslund Skole er en lille landsbyskole hvor vi kommer hinanden ved og værdsætter fællesskabet. Vi ligger tæt placeret ved Sondrup Bakker og Sondrup Strand. Det giver os optimale muligheder for at inddrage naturen i undervisningen. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen omkring vores børn og unge.

Vi har 90 elever fra 0. - 6. klasse fordelt på aldersblandede hold såvel i indskolingen som på mellemtrinnet. I dansk, matematik og engelsk underviser vi på faghold hvor aldersspredningen er lidt mindre. At arbejde med aldersblandede hold fordrer at man er god til at møde den enkelte elev der hvor han eller hun er, og at man forstår at differentiere sin undervisning. 

Vi er 15 imødekommende ansatte, der glæder os til at inddrage dig i arbejdet med børnene. Vi lægger vægt på videndeling og hjælpsomhed og har et stærkt og respektfuldt samarbejde i hele personalegruppen. 

Du har kompetence til at undervise i dansk – og brænder for faget. Hvis vi er heldige, kan du også undervise i billedkunst og engelsk. Herudover har du mod på og lyst til at undervise i andre almindelige skolefag. 

Så hvis du har lyst til at prøve kræfter med en skole hvor vi gør det lidt anderledes, og hvor vi prioriterer både læring, trivsel og dannelse højt - så send os en ansøgning. 

 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Det er Odder kommunes politik at indhente straffe- og børneattest ved alle ansættelser.  

Hvis du vil vide mere, så kan du henvende dig til pædagogisk leder Janni Thorstensen 

på 8780 3839 eller 2177 7442. 

 

Der er ansøgningsfrist søndag den 28.5.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 24. 

 

 

Send ansøgning