Ledige job

Medarbejder med speciale i energiledelse

Ansøgningsfrist: 03. juni 2020

Medarbejder med speciale i energiledelse til Fælles Drift og Service - Ejendomsservice

 

Fælles Drift og Service – Ejendomsservice i Odder Kommune søger en dygtig medarbejder til projektledelse inden for energioptimeringer samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

 

Hvad får du

Odder Kommune ønsker at gå forrest og sætte det gode eksempel for borgere og virksomheder. Det gælder ikke mindst vores bygningsmasse, hvor vi som ejere har en unik mulighed for at bidrage til energioptimeringer. Vi søger en dygtig medarbejder og energikonsulent, som er skarp til at omsætte høj teknisk indsigt til tiltag, der gavner både klimaet og den økonomiske bundlinje.

 

Odder Kommune er Klimakommune og er derigennem forpligtet til at levere 2 % CO2-reduktioner årligt, hvor størstedelen af reduktioner skal findes i relation til kommunens bygningsmasse. Din opgave vil være at understøtte arbejdet ved at tilse ejendommenes tekniske installationer bliver klargjort, klimaskærmen er fungerende og nødvendige aftaler med leverandører, rådgivere og forsyningsselskaber kommer i stand.

 

Odder Kommune igangsatte i 2018 en organisationsændring ved at etablere et ejendomscenter. I den forbindelse er vi i gang med implementering af energiledelse.

Ejendomscenteret varetager ud over energiledelsen alle anlægs-, drift og vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygningsmasse. Som en del af driften af ejendomscenteret, varetager teamet også kommunens stab af teknisk servicemedarbejdere.

 

Du bliver en del af ejendomscenteret. Dine primære opgaver vil være projektledelse inden for energiledelse i tæt samarbejde med vores teknisk teamkoordinator. Du vil også indgå i ejendomscentrets øvrige bygningsmæssige driftsopgaver, i tæt samarbejde med de øvrige projektledere.

 

Du igangsætter projekter for vedligehold af bygninger og er derfor i tæt kontakt med brugerne i institutionerne, som alle har forskellige behov og samtidig er din kilde til at spotte tekniske forbedringer.

 

Vi kan tilbyde dig et inspirerende og travlt miljø med humor, engagement og faglige udfordringer.

Du bliver en del af et velfungerende team med et inspirerende og godt fagligt miljø, og hvor samarbejde og faglig sparring, er en selvfølge. Vi lægger vægt på at du er en god teamplayer, men også at du har stor selvstændighed i opgaveløsningen.

 

Hvad søger vi

Du har en relevant videregående uddannelse som f.eks. energiteknolog, el- eller vvs-installatør, konstruktør m.m. med særlig kompetence inden for energiledelse.

 

Derudover søger vi, dig som har:

  • Erfaring med fra en lignende stilling eller synes det er interessant at arbejde i en politisk styret organisation
  • Praktisk erfaring inden for energiområdet
  • Erfaring med planlægning og gennemførelse af mindre drifts og vedligeholdelsesopgaver, herunder varetagelse af udbudsprocessen som offentlig bygherre. 
  • Kendskab til tilbudslovgivningen og byggelovgivningen
  • Er både samarbejdsorienteret og kan arbejde selvstændigt

 

Vi lægger lige så stor vægt på dine samarbejdsevner og indstilling, som på hvilken uddannelse du kommer med. Nyuddannede opfordres også til at søge stillingen. Du har en bred faglig indsigt om bygningers klimaskærm, energiforbrug, renovering og vedligehold samt indeklima. Du er dygtig til at designe innovative og velfungerende løsninger i samspillet mellem teknologi og adfærd og samtidig udarbejde politisk materiale, hvor du oplyser om projekternes tekniske, økonomiske og klimamæssige forhold.

Vi lægger vægt på, at du er omhyggelig, arbejder systematisk, er fleksibel og servicemindes, samt at du som person kan fungere sammen med det resterende team.

 

Om os

Fælles Drift og Service – Ejendomsservice er placeret på Odder Kommunes driftscenter. Vi er en arbejdsplads med en åben og uformel omgangstone, og du vil få dygtige og imødekommende kolleger. Du bliver en del af et team ejendomsservice og får 2 kompetente kolleger. Teamet er forankret i Fælles Drift og Service, som i alt består af 85 medarbejdere fordelt på 5 funktionsområder. De 5 funktionsområder varetager ud over ejendomsdrift, vedligehold, drift og service af kommunens veje, grønne områder, samt aktiveringstilbud og færgedrift.

 

 

Mere viden

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og vi har fleksibel arbejdstid. Ansættelsen sker efter gældende

overenskomst og med aflønning efter kvalifikationer og efter principperne i Ny Løn.

 

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder for ejendomsservice Claus Colding, tlf: 2090 2027, mail: claus.colding@odder.dk, eller projektleder Kristina Andersen, tlf: 2090 5340, mail: kristina.andersen@odder.dk,  hvis du vil vide mere om jobbet.

 

Vi forventer at holde 1. runde af ansættelsessamtaler onsdag den 10 juni 2020

Send ansøgning