Ledige job

Vikar for Faglig koordinator til Jobcenter Odder

Ansøgningsfrist: 15. juni 2020

Faglig koordinator ( barselsvikar ) til Jobcenter Odder - genopslag

Da en af vores faglige koordinatorer skal på barsel, søger vi en barselsvikar.

Er du lovstærk, har flair for administrative opgaver og stærk i IT ?

Har du erfaring i eller lyst til at prøve rollen som faglig koordinator ?

Så er det dig, vi har brug for.


Du skal bl.a. være med til at fortsætte arbejdet med at udvikle de indsatserne på områderne sygedagpenge, jobafklaring og ledighedsydelse – herunder også det administrative fundament for den daglige drift.

Du bliver koordinator i forhold til de IT opgaver, der er eller som skal implementeres i Jobcentret.

Der er tale om et vikariat på 37 timer pr. uge. 

Stillingen er ledig fra nu og forventes at løbe op til 1 år. 

 

Du vil sammen med de to afdelingsledere få en aktiv rolle som koordinator i forhold til sygedagpenge – og jobafklaringsområdet samt fleksjobområdet

Vi arbejder med fokus på beskæftigelse ud fra erfaringer fra BIP projektet - herunder ”Beskæftigelsesfaglighedens 10 bud".

Der er 12 engagerede og erfarne socialrådgivere i de 3 teams, som arbejder med myndigheds – og fastholdelsesopgaver, og de 3 teams arbejder med en fælles opgavevaretagelse med vores job – og virksomhedskonsulenter, mentorer og tilbudsafdeling.

IT opgaverne løses i tæt samarbejde med superbrugerne.

 

Om stillingen:

Du får primært opgaver ift. de 3 teams, som du sammen med afdelingslederne vil skulle give faglig sparring  -  samt IT opgaver, der understøtter driften i Jobcentret.

Herudover kan der være tværgående opgaver, som skal løses i samarbejde med de to øvrige faglige koordinatorer og ledelsen i Jobcentret. 

Du indgår i et tæt samarbejde med lederne af afdelingerne, hvor du skal understøtte og følge op på den strategi, der er lagt på områderne.

Du vil være bindeled mellem lederne og de ansatte i afdelingen.

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

 • Fagligt overblik over samt kendskab til sygedagpenge – og beskæftigelsesloven
 • Formidling og implementering af nyt lovstof og overblik over kommende lovændringer
 • Ansvarlig IT koordinator i forhold til superbrugerne
 • Implementering af evt. nye IT opgaver
 • Intern revision af personsager
 • Understøtte de daglige lederes strategi på områderne.
 • Understøtte og udvikle nuværende og nye arbejdsgange
 • Medansvarlig for af oplæring af nye medarbejdere
 • Medvirke til at sikre sammenhænge på tværs af afdelinger
 • Sagssparring – og opfølgning i forbindelse hermed
 • Afløser som mødeleder i rehabiliteringstemaet ved ferie og sygdom 

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant erfaring fra arbejdsmarkedsområdet
 • Har administrativ flair
 • Har lyst til og er ”en ørn til”  IT
 • Udfylder rollen som myndighedsperson med stor ansvarlighed og mod til at stille relevante krav
 • Er udviklingsorienteret og åben for afprøvning af nye arbejdsmetoder
 • Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt
 • Kan give tydelig og motiverende sparring med fokus på læring
 • Kan formidle i skrift og tale
 • Er beslutsom og handlekraftig – og klar til at påtage dig nye arbejdsopgaver, når situationen kræver det
 • Er nysgerrig og har et godt humør

Vi tilbyder:

 • En fremsynet og målrettet organisation, hvor der er højt til loftet
 • Et sammenhængende fokus på mål, retning og ordentlighed i samarbejdet med borgeren
 • Reference til en ledergruppe, du vil elske at samarbejde med
 • Engagerede medarbejdere med en positiv og lærende tilgang til arbejdet
 • Åben dialog og uformel omgangsform
 • Flextid

Ansøgningsfrist: 15. juni 2020 kl. 8.00

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning og forventer at afholde samtaler d. 24. juni 2020 om formiddagen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst / ny løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Susanne Lund Jensen på tlf. 87804033 eller 24 86 55 11 (susanne.jensen@odder.dk) eller faglig koordinator Mia Lund på tlf. 51386170 (mia.lund @odder.dk).

 

 

Send ansøgning