Ledige job

Myndighedsrådgiver, Ungeenheden

Ansøgningsfrist: 07. juni 2020

Myndighedsrådgiver inden for børn- og ungeområdet til Ungeenheden i Odder Kommune

Odder Kommunes ungeenhed søger en kollega til en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse d. 1. august 2020 eller snarest muligt derefter.

Stillingen har de 15–18-årige som det primære arbejdsområde og består af behandling af sager med tilbud inden for Servicelovens kapitel 11. Der vil både være tale om råd og vejledningssager, sager med forebyggende foranstaltninger efter § 52 samt anbringelsessager. Så er du fagligt dygtig og brænder du for at gøre en forskel for og sammen med unge, så er du måske vores nye kollega i Ungeenheden.

Om Ungeenheden

Odder Kommune har pr. 1. januar 2020 etableret en ny Ungeenhed.

Målgruppen for Ungeenheden er unge i alderen 15-29 år, som modtager uddannelsesvejledning eller har brug for indsatser efter Serviceloven eller Beskæftigelsesloven. Ungeenheden skal give unge inden for almenområdet såvel som unge med komplekse og sammensatte problemstillinger et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. Dette skal ske gennem et tæt samarbejde med den unge samt dennes familie. Ungeenheden omfatter alle funktioner, der er centrale for at planlægge, koordinere og iværksætte en samlet indsats, herunder myndighed, rådgivning samt vejledning. Formålet er at sikre en hurtig igangsættelse af fleksible og velkoordinerede løsninger med de unge i centrum. Dette foregår i tæt samarbejde med de forskellige udfører på området. Ungeenheden består af 16 medarbejdere, som er blevet tilført fra henholdsvis Det specialiserede Socialområde for voksne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenteret og Børne- og Familiecenterets myndighedsafdeling. 

Om jobbet

I stillingen skal du arbejde med sagsbehandling med afsæt i Servicelovens børneparagraffer. På sigt vil stillingen eventuelt kunne udvides til også at omfatte socialområdet for borgere mellem 18 og 29 år.

Dine primære opgaver som sagsbehandler vil være:

 • Råd og vejledning til de unge, deres familie og netværk
 • Sagsbehandling og koordinering i sagsforløb
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner
 • Gennemførelse af børnesamtaler
 • Vurdering og håndtering af underretninger
 • Iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger efter Servicelovens § 52

I arbejdet med de unge er det vigtigt, at der er tydelig sammenhæng mellem mål og indsats. Det vægtes i den forbindelse højt, at du kan koordinere og samarbejde på tværs af forvaltninger og sikre en helhedsorienteret indsats med den unge i fokus. Du skal ligeledes arbejde med koordinering ift. eksterne samarbejdspartnere. 

Om dig

Vi forventer, at du:

 • Har en socialfaglig grunduddannelse, gerne som socialrådgiver/socialformidler - eventuelt med relevant efteruddannelse
 • Har indsigt i Servicelovens børneparagraffer
 • Har erfaring med myndighedsudøvelse på ungeommrådet, gerne inden for specialbistand
 • Har kendskab til ICS og DUBU eller hurtigt vil kunne sætte dig ind i dette
 • Er beslutsom, handlekraftig og klar til at påtage dig nye arbejdsopgaver, når situationen kræver det
 • Formulerer dig klart og tydeligt både i skrift og tale
 • Kan arbejde selvstændigt og systematisk med det administrative arbejde
 • Trives i et tværfagligt samarbejde og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang
 • Er samarbejds- og udviklingsorienteret samt er åben for afprøvning af nye metoder
 • Har mod på at gå ind i en åben og omskiftelig proces, hvor vi sammen søger nye veje ift. tidlige indsatser og går på tværs i opgaveløsningen
 • Har fokus på at bidrage til udvikling af én tværfaglig samarbejdspraksis, hvor alle stiller deres viden og ekspertise til rådighed for, at alle kan lykkes på tværs

Vi tilbyder:

 • En målrettet og handlekraftig organisation med højt til loftet og korte beslutningsveje, og hvor der er gode forudsætninger for at nedbryde faglige ”siloer”
 • Et sammenhængende fokus på effektive handlinger og ordentlighed ift. den unge
 • Et job med stor indflydelse og muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Engagerede kolleger med en positiv og lærende tilgang til arbejdet
 • Åben dialog og en uformel omgangstone

 Praktisk information

Hvis du finder jobbet interessant, kan du uploade din ansøgning og CV senest d. 7. juni 2020 klokken 23.00.

Vi forventer at kunne indhente referencer på mulige kandidater til jobbet. Der vil endvidere blive indhentet børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Tiltrædelse: d. 1. august 2020 eller snarest muligt derefter

Ansøgningsfrist: d. 7. juni 2020 klokken 23.00

Ansættelsessamtaler: Forventes at blive afholdt d. 11. juni 2020

Lønnen forhandles i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Ungeenheden Peter Ravn Lilleheden på tlf. 2164 5826 eller virksomhedsleder for Ungeenheden Mette Nautrup Bruun på tlf. 3051 9014.

Send ansøgning