Ledige job

Odder Kommune søger udviklingskonsulent, der brænder for sundhedsfremme og forebyggelse

Ansøgningsfrist: 15. juni 2020

Vi søger en udviklingskonsulent til udmøntningen af en ambitiøs sundhedsstrategi samt til udviklingen af det nære sundhedsvæsen i et tæt samarbejde med Sundhed & Omsorg.

Som udviklingskonsulent bliver du ansvarlig for implementeringen af Odder Kommunes nye sundhedsstrategi, og du bliver ansvarlig for udvikling af en lokal strategi om det nære sundhedsvæsen.

Du skal bl.a. sikre, at der arbejdes med afsæt i politisk fastlagte mål samt med afsæt i sundhedsaftalen, forebyggelsespakkerne og sundhedsprofilen.

Du får desuden ansvar for budgettet for sundhedsfremme og forebyggelse.

Odder Kommune er medlem af Sund By Netværket, og vi er generelt optaget af at lade os inspirere af andres erfaringer for udvikling af nye indsatser. Vi forventer også, at du kan inspirere os.

Din opgaveportefølje består bl.a. af følgende:

 • Koordinere tiltag med afsæt i den regionale sundhedsaftale
 • Deltage i samarbejdet med regionen og kommunerne i primært Horsens-klyngen
 • Yde politisk betjening af fagudvalg og Byråd i form af analyser, beslutningsoplæg og afrapportering
 • Sikre koordinering og udvikling af borgerrettede og patientrettede tilbud som fx tobaksindsatsen
 • Varetage samarbejdet med den kommunale praksiskonsulent og med frivillige foreninger
 • Indgå i faglige netværk, råd, arbejds- og styregrupper i og uden for Odder Kommune
 • Udvikle sundhedsfremmende tiltag for medarbejdere i Odder Kommune i samarbejde med HR-teamet
 • Bidrage med notater til overordnede strategiske sundhedsopgaver
 • Skrive puljeansøgninger til bl.a. Sundhedsstyrelsen
 • Understøtte en datadreven udvikling af sundhedsindsatsen

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med at iværksætte og koordinere sundhedsfremmende indsatser, og det falder dig naturligt at skabe netværk på tværs i organisationen
 • Har relevant længere videregående uddannelse gerne med sundhedsfaglig viden og erfaring samt erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Er opdateret på teori, metode og evidens på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet
 • Har erfaring med projektledelse og kan tage ansvar og arbejde selvstændigt
 • Er udviklingsorienteret, idérig og har nemt ved at sætte dig ind i nye opgaver
 • Kan tænke i helheder, arbejde tværfagligt og er god til at netværke
 • Har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • Har kritisk refleksion samt en analytisk og systematisk tilgang som naturligt arbejdsværktøj
 • Har et godt humør og bidrager til det sociale fællesskab

Hos os bliver du en del af kommunens centrale stab Ledelse & Udvikling, hvor du får et tæt samarbejde med afdelingens øvrige udviklingskonsulenter.

Tonen i afdelingen er uformel, og vi prioriterer et godt kollegialt fælleskab med gode sparringsmuligheder.

Du refererer til sekretariatschef Morten Møller, men vil i det daglige få et tæt samarbejde med direktøren for social, sundhed og beskæftigelse.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er på 37 timer. Løn i henhold til gældende overenskomst. Lønnen vil blive fastsat efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation efter reglerne om decentral løn.

For evt. yderligere information kontakt sekretariatschef Morten Møller på tlf. 30 93 90 20.

Ansøgningsfrist og samtaler:

Ansøgningsfrist den 15. juni 2020
1. samtale afholdes den 22. juni 2020
2. samtale afholdes den 24. juni 2020

Tiltrædelse:

Forventet tiltrædelse pr. 1. august 2020

Send ansøgning