Ledige job

Lærer dansk, tysk, musik og engelsk

Ansøgningsfrist: 14. august 2020

Gylling Skole & Børnehus søger lærer til undervisning i dansk, tysk, musik og engelsk pr. 1. september 2020 eller snarest muligt.  

Der er tale om en fast stilling på 30/37 timer. Fuld tid kan evt. være en mulighed.

Vi søger til en lærer, med kompetence til at kunne undervise i dansk, tysk, musik og engelsk. Undervisningstimerne ligger primært på mellemtrinnet med flest timer i 6. kl.

Vi ønsker, at du som lærer er tydelig, inspirerende, motiverende, inkluderende og forventningsfuld i din undervisning, så vi får det bedst mulige ud af hvert enkelt barn.  

Gylling Skole & Børnehus består af dagpleje, børnehave, skole, SFO og fritidsklub. Vi samarbejder på tværs af afdelingerne. Det betyder, at vi har fokus på et sammenhængende børneliv.   

Der er ca. 110 elever i skoledelen og ca. 180 børn i alt i landsbyordningen. Skolen ligger i et meget aktivt lokalsamfund, hvor skolen er et vigtigt samlingssted for forskellige aktiviteter.  

Brugen af digitale værktøjer er en integreret del af dagligdagen, både inden for undervisning, personalesamarbejde og forældresamarbejde. Du skal derfor have et godt brugerkendskab hertil. Siden januar 2012 har alle elever i Odder Kommune fået udleveret en iPad, som bruges i undervisningen. Der vil blive afholdt personalekurser i det nye skoleår i brugen af iPad´ens muligheder i undervisningen.  

Før øjeblikket har skolerne i Odder kommune bl.a. fokus på den pædagogiske tilgang til arbejdet med dannelse og på sprog, læsning og literacy som særlige indsatsområder. 

Du kan få flere oplysninger om skolen og vores dagligdag ved at ringe til pædagogisk leder for skoledelen Erik Bjerrum,
tlf. kontoret 87 80 38 10 eller direkte tlf. 87 80 38 12.   

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med DLF.  

Det er Odder Kommunes politik, at der indhentes straffeattest ved ansættelse i folkeskolen.  

Ansøgning med bilag sendes elektronisk via linket ”Send ansøgning.”  

Ansøgningsfrist: fredag d. 14. august 2020

Send ansøgning