Ledige job

Sygeplejerske til Bo & Beskæftigelse

Ansøgningsfrist: 23. august 2020

Bo & Beskæftigelse søger en passioneret sygeplejerske, som vil være med til at udvikle organisationens sygeplejefaglige områder som kommer kerneopgaven omkring borgeren til gode.

 

Leder du efter et job fyldt med spændende udfordringer, og mulighed for at sætte dit præg på stillingens indhold?

Vi søger en sygeplejersker, det kan være medvirkede til, at sikre høj kvalitet og udvikling af organisationens sygeplejefaglige områder.

Vi lægger vægt på, at vores nye sygeplejerske er selvstændig og langt hen af vejen selv kan skabe stillingens indhold, og har gode samarbejdsevner til både basispersonale samt personaleleder, samt kan kommunikere sundheds- og medicinfaglige emner til faggrupper som ikke har en sundhedsfaglig baggrund.

 

Kerneområderne i stillingen vil være:

 • Sparring til pædagogisk personale i sygeplejefaglige problemstillinger.
 • Uddannelse af pædagogisk personale i medicinhåndtering og instrukser.
 • Overblik over nye medarbejderes oplæring i den enkelte afdeling.
 • Kontakt og planlægning af evt. ekstern undervisning.
 • Sikre at målepunkterne fra Patientsikkerhedstilsynet er opfyldt og i proces.
 • Opdatering og implementering af instrukser.
 • Registrering af UTH og omsættes til læring.
 • Samarbejde med medicinansvarlige og nærmeste leder.
 • Løbende opdatering af FMK.
 • Hjælp med bestilling, dosering af beboernes medicin i de forskellige grupper på skift.
 • Stikprøvekontroller af medicin registreringer i Nexus.
 • Deltagelse i personalemøder omkring nye tiltag, fokuspunkter og målepunkter.
 • Samarbejdsaftaler med Sundhed & Omsorg om opgaverne hos den enkelte beboer.

 

Din profil:

Vi forventer, at vores nye sygeplejerske besidder følgende faglige og personlige kompetencer:

 • Uddannet sygeplejerske med relevant erfaring.
 • Kan arbejde selvstændigt og er opsøgende.
 • Meget samarbejdsorienteret.
 • Er tålmodig.
 • En god formidler. Kan kommunikere på og til alle niveauer.
 • Udstråler god energi, virkekraft og engagement.
 • Skal være synlig, tilgængelig og opsøgende over for pædagogiske medarbejdere. Samt være en god rollemodel både klinisk og teoretisk.
 • Kan trives med mange vekslende arbejdsopgaver.
   

Vi tilbyder:

 • Unik mulighed for at skabe sin egen stilling.
 • Flere af borgerne har en ”smittende” positiv energi.
 • Godt arbejdsmiljø med dygtige og engageret kollegaer.
 • En stilling hvor resultaterne viser sig hurtigt, og du gør en synlig forskel.
 • Fortrinsvis dagvagter på hverdage.

 

Om os:

Bo & Beskæftigelse er Odder Kommunes samlede tilbud til en bred målgruppe af borgere med udfordringer, heriblandt borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, sent udviklede, udviklingshæmmede og multihandicappede. Bo & Beskæftigelse består af fem boenheder, to beskæftigelsestilbud og en fælles administration.

 

Den fælles vision for Bo & Beskæftigelse er at skabe et godt sted at bo, gæste og arbejde med afsæt i strategien for det specialiserede socialområde. Den fælles faglighed bygger på en helheds- og empowerment orienteret socialpædagogisk tilgang, hvor fokus er på aktivt medborgerskab i læringsfællesskaber tilpasset den enkelte bruger. I hverdagen betyder det, at borgeren mødes på baggrund af en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik, hvor der tages afsæt i den enkelte borgers ønsker, behov og muligheder.

Medarbejderne har forskellig faglig baggrund, med en stor overvægt af socialpædagoger. Fælles for dem er, at de brænder for at gøre en forskel for borgerne.

 

Ansættelsesvilkår:

Ugentligt arbejdstid 30 timer, der som udgangspunkt ligger på hverdage i dagtimer. Dog kan der ved undervisning og sparring med personalet, enkelte gange være tidlige aftener.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den relevante faglige organisation i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. oktober 2020.

 

Ansøgningsprocedure:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte virksomhedsleder Michael Grangaard (Dog ikke uge 28+29+30) på telefon 2347 0622, eller afdelingsleder Mette Iversen Båge (Dog ikke uge 30+31+32) på mobil: 2046 7622.

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske online ved, at du uploader din ansøgning med relevante bilag.

Ansøgningsfristen er søndag den 23. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. august 2020.

Der vil blive indhentet referencer ved en ansættelse.

Send ansøgning