Ledige job

Odder Kommune søger social- og sundhedsassistentelever

Ansøgningsfrist: 28. september 2020

Kunne du tænke dig at blive en af Odder Kommunes nye elever på Social- og sundhedsassistentuddannelsen?
 

Vores Vision

I Sundhed og Omsorg skaber vi velfærd på en ny måde. Og vi skaber det sammen.

Vores kerneopgave

Sundhed og Omsorgs kerneopgave er at sikre borgerne et værdigt liv, dels ved at fremme muligheden for at leve sundt og klare hverdagen selv, dels ved at yde sundhedsfaglig støtte på områder, som er særligt afgørende for den enkeltes livskvalitet.

Vi arbejder rehabiliterende, i plejeboligerne ud fra EDEN tankegangen og det gode hverdagsliv.


Uddannelsesstart
Der er uddannelsesstart 3 gange om året - april, august og december.

Aktuelle ansøgningsfrister
Ansøgningsfristen for uddannelsesstart til december holdet 2020 er den 28. september 2020. Opslaget vil være tilgængeligt på Odder Kommunes hjemmeside til ansøgningsfristen udløber. 
Den 21. oktober 2020 vil alle ansøgere få besked om ansættelse.

Krav 

Du har adgang til social -og sundhedsassistentuddannelsen når du har gennemført grundforløb 2.  

Er du uddannet sosu-hjælper optages direkte på uddannelsen. Du skal kontakte skolen, hvor en studievejleder kan hjælpe dig med at blive kompetenceafklaret. 

Du skal som minimum have følgende: 

Bestået GF 2 efter august 2017 inden uddannelsesstart  

Dansk på D-niveau – bestået  

Naturfag på E-niveau – bestået 

Kan fremvise en straffeattest


Vi prioriterer ansøgere med mindst Dansk på D-niveau – karakter 4 og Naturfag på E-niveau – karakter 4.

Er du over 25 år og ønsker at søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen, skal du tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Det betyder bl.a., at du skal realkompetencevurderes for at bestemme, hvor lang din uddannelse bliver. Realkompetencevurderingen foretages af den enkelte skole og skal foreligge inden du starter på uddannelsen.

Om uddannelsen 
Assistentuddannelsen er en vekseluddannelse  mellem skole- og praktikperioder, hvor hver skoleperiode forbereder til den aktuelle praktik. Du får ansættelsessted enten på Plejebolig Bronzealdervej eller Stenslund Centret. Du kommer på udveksling i Daghjem og Tæningscenter i første praktik, i psykiatrien enten i Regionen eller dagtilbud i Aarhus kommune og i praktik 3 – det sammenhængende sundhedsvæsen kommer du på en sygehusafdeling og derefter tilbage til primær sektoren på Korttid, Hjemmesygepleje og basen.

Forventninger til dig:
Da uddannelsen kræver et højt personligt engagement, og at du lærer at yde pleje og omsorg på et højt niveau – forventer vi:

 • at du har gennemført Grundforløb 2
 • at du har IT-kompetencer på brugerniveau 
 • at du er motiveret og nysgerrig på faget og uddannelsen 
 • at du har et højt personligt og fagligt engagement.
 • at du er robust og kan tage ansvar for egen læring 
 • at du er positiv, udadvendt og ansvarsbevidst


Vi kan tilbyde dig 

 • en arbejdsplads, som hvert år uddanner flere elever 
 • en uddannelseskoordinator, en daglig leder og en praktikvejleder i praktikken
 • en solid og alsidig uddannelse, med gode fremtidsmuligheder
 • at blive en del af et team med høj faglighed 
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb


Løn og ansættelsesvilkår 
Du indgår en uddannelsesaftale med Odder Kommune, og ansættelsen sker ved Odder Kommune - sundhed & Omsorg.
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. 

Yderligere oplysninger 
Nye regler betyder, at du nu skal søge om optagelse på uddannelsen gennem arbejdsgiveren, dvs. Odder Kommune. 

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du læse på
Social- og Sundhedsskolens hjemmeside

Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte os.

Ansøgningsfristen er d. 28. september 2020.


Med venlig hilsen
Lisbeth Riis Jensen

Uddannelseskonsulent

lisbeth.jensen@odder.dk

Mobil 40280001

Vigtige datoer
Sidste dag annoncen er aktiv: 28. september 2020

 • Ansøgningsfrist: den 28. seotember2020
 • Ansættelsesdato: den 1. december 2020
 • Svar om optagelse den 21. oktober 2020

Virksomheden tilbyder
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode 
Ugentlig arbejdstid: Fuldtid (37 timer) 

Kontaktpersoner
Lisbeth Riis Jensen 

Uddannelseskonsulent

lisbeth.jensen@odder.dk
40280001

Arbejdsgiver
Odder Kommune

Sundhed & Omsorg
Vitavej 67
8300 Odder

Skolesamarbejde foregår kun med:
SOSU Østjylland - Aarhus Afd.
Hedeager 33
8200 Aarhus N
Tlf. 87412626
Se også deres
hjemmeside for yderligere oplysninger
 

Send ansøgning