Ledige job

Sundhedsvejleder til Sundhed & Omsorg

Ansøgningsfrist: 24. august 2020

Borgerforløb søger en Sundhedsvejleder til forbyggende hjemmebesøg.

Stillingen:

Som ny sundhedsvejleder i Sundhed & Omsorg får du en tværgående funktion med ansvar for de forebyggende hjemmebesøg. Et spændende job med stor frihed til selv at tilrettelægge arbejdsdagen.

 

Vi forventer

  • at du har en sundhedsfaglig baggrund på bachelor niveau
  • at du i mødet med den ældre borger har en både åben og anerkendende tilgang, uanset dennes livssituation
  • at du i dialogen med den ældre borger formår at identificere såvel ressourcer som sundhedsfaglige udfordringer
  • at du aktivt vil deltage i at udvikle, styrke og nytænke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Odder Kommune, herunder indgå i tværgående indsatser som sundhedscafeer, informationsmøder og andre sundhedsfaglige og borgerrelaterede tiltag.
     

Hvem er vi:

Borgerforløb er et tværfagligt myndighedsteam, som har afsæt i rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse.

Vi er et faglig dygtigt, engageret og proaktivt team, der sætter tværfagligheden højt med afsæt i vores monofaglige specialområder.  Teamet er sammensat af ergo-  og fysioterapeuter og sygeplejersker og alle indgår i mindre tværfaglige teams både i Sundhed og Omsorg og med vores samarbejdsparter i kommunens øvrige afdelinger.

Vi har korte kommandoveje, og de forskellige teams arbejder med stor selvstændighed, idet alle er selvtilrettelæggede og koordinerer selv i de teams, de indgår i.

Vi er en dynamisk arbejdsplads med mulighed for løbende kompetenceudvikling og med fokus på et godt arbejdsmiljø for alle.

Vi vægter det gode samarbejde højt, både internt i Sundhed og Omsorg og på tværs i hele kommunen, for i fælleskab at finde de bedste løsninger for vores borgere.

Tiltrædelse:

Stillingen kan tiltrædes pr. 01.10.2020 eller evt. før, efter aftale.

Løn:

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst samt aftale efter Ny Løn

Nærmere oplysninger:

Er du interesseret i yderligere oplysninger, er du velkommen til, at kontakte Leder af Borgerforløb Bo Demalieth på telefon 87803722 eller E-mail: bo.demalieth@odder.dk eller du kan kontakte Rita Ernstsen tlf.: 87803721, Email: rita.ernstsen@odder.dk , Vibeke Nielsen tlf.: 87803728, Email: vi.nielsen@odder.dk , Gerd Anthony, Tlf.: 87803728, Email: gerd.anthony@odder.dk

Ansøgningsfrist:

Ansøgningen fremsendes senest d. 24.08.2020 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler:

Ansættelsessamtaler forvententes afholdt d. 27.08.2020.

Send ansøgning