Ledige job

Dansklærer og læsevejleder

Ansøgningsfrist: 23. januar 2021

Gylling Skole & Børnehus søger dansklærer og læsevejleder til fast stilling pr. 1. februar 2021 eller snarest muligt derefter.  

Vi søger en lærer til en spændende stilling som dansklærer, læsevejleder og med støttetimer til elever, der har brug for ekstra læsetræning.

Vi søger en lærer med linjefag i dansk og erfaring med at arbejde som læsevejleder. Vi ønsker desuden, at du har læsevejlederuddannelsen.
Dansktimerne ligger i indskolingen og du vil blive klasselærer i 2. kl.   

Skole- og dagtilbudsområdet i oplandet i Odder Kommune er organiseret i fire landsbyordninger i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild. Det er landsbyer med hver deres særkende, historie og kultur.
Landsbyordningsmodellen er med til at sikre en rød tråd igennem hele børnelivet fra 0 til 13 år. Vi har i de fire landsbyordninger naturskønne omgivelser og gode fysiske rammer, som skaber udgangspunkt for gode vilkår for læring og udvikling.

De fire landsbyordninger er organiseret med fælles overordnet skoleleder. Vi samarbejder på tværs i de fire landsbyordninger. Vi arbejder fx med PLF (professionelle læringsfællesskaber) i dansk, matematik og med skolepædagogerne, hvor grupperne er sammensat af lærere/pædagoger fra alle fire skoler.

Der er to læsevejledere i de fire landsbyordninger, hvor du bliver den ene. Hver vejleder vil komme til vejlede lærere på to af skolerne i landsbyordningerne. Det betyder, at du vil komme til at samarbejde med den anden læsevejleder om opgaverne. 

Vi har i de fire landsbyordninger en række ressourcepersoner som læsevejledere og læselærere, en matematikvejleder, skolebibliotekarer, IT-vejledere, praktikvejledere, to inklusionsvejledere og en PLF-vejleder. 
Der er ansat en koordinator for ressourceteamet og der afholdes arrangementer, hvor vejlederrollen er på dagsordenen.

Læsevejlederne og læselærerne indgår desuden i et kommunalt netværk med kommunens øvrige skoler.

Vi ønsker, at du som lærer er tydelig, inspirerende, motiverende, inkluderende og forventningsfuld i din undervisning, så vi får det bedst mulige ud af hvert enkelt barn.  

Gylling Skole & Børnehus består af dagpleje, børnehave, skole, SFO og fritidsklub. Vi samarbejder på tværs af afdelingerne. Det betyder, at vi har fokus på et sammenhængende børneliv.   

Der er ca. 110 elever i skoledelen og ca. 180 børn i alt i landsbyordningen i Gylling. Skolen ligger i et meget aktivt lokalsamfund, hvor skolen er et vigtigt samlingssted for mange forskellige aktiviteter.  

Brugen af digitale værktøjer er en integreret del af dagligdagen, både inden for undervisning, personalesamarbejde og forældresamarbejde. Du skal derfor have et godt brugerkendskab hertil. Siden januar 2012 har alle elever i Odder Kommune fået udleveret en iPad, som bruges i undervisningen. 

Før øjeblikket har skolerne i Odder kommune bl.a. særlig fokus på sprog, læsning og literacy som særlige indsatsområder. 

Du kan få flere oplysninger om skolen og vores dagligdag ved at ringe til pædagogisk leder for skoledelen Erik Bjerrum,
tlf. kontoret 87 80 38 10 eller direkte tlf. 87 80 38 12. Du kan også sende en mail til erik.bjerrum@odder.dk hvis du vil vide mere.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med DLF.  

Det er Odder Kommunes politik, at der indhentes straffeattest ved ansættelse i folkeskolen.  

Ansøgning med bilag skal sendes elektronisk via linket ”Send ansøgning.”  

Ansøgningsfrist: lørdag d. 23. januar 2021

Send ansøgning