Ledige job

Social- og sundhedsassistentelever søges til Sundhed & Omsorg i Odder Kommune

Ansøgningsfrist: 19. april 2021

Til 1. august 2021 søger Odder kommune nye engagerede og dygtige elever til opstart af uddannelse på april holdet, med ansættelse på en af vores to Plejeboliger Bronzealdervej eller Stenslund Centret.

Vores Vision

I Sundhed og Omsorg skaber vi velfærd på en ny måde, og vi skaber det sammen.

Vores kerneopgave

Sundhed og Omsorgs kerneopgave er at sikre borgerne et værdigt liv, dels ved at fremme muligheden for at leve sundt og klare hverdagen selv, dels ved at yde sundhedsfaglig støtte på områder, som er særligt afgørende for den enkeltes livskvalitet. Vi arbejder rehabiliterende, i plejeboligerne ud fra EDEN tankegangen og det gode hverdagsliv.

Krav 

 • At du er i gang med eller har bestået GF2 SOSU
 • Er du uddannet social- og sundshjælper, kan du få merit for dele af din uddannelse. Du skal kontakte skolen, hvor en studievejleder kan hjælpe dig med at blive realkompetencevurderet (RKV). 
 • Kan fremvise en straffeattest og evt. opholds- og arbejdstilladelse


Er du over 25 år og ønsker at søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen, skal du tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Det betyder bl.a., at du skal realkompetencevurderes for at bestemme, hvor lang din uddannelse bliver. Realkompetencevurderingen foretages af den enkelte skole og skal foreligge inden du starter på uddannelsen.

Om uddannelsen
Assistentuddannelsen er en vekseluddannelse  mellem skole- og praktikperioder, hvor hver skoleperiode forbereder til den aktuelle praktik. Teoriperioder foregår på SOSU Østjylland afdeling Århus. I Sundhed & Omsorg Odder kommer du på udveksling i Daghjem og Træningscenter i praktik 1a eller 1b. Psykiatripraktik kommer du enten i Regionen eller Dagtilbud i Aarhus kommune. Praktikperiode 3 – det sammenhængende sundhedsvæsen - kommer du på en sygehusafdeling og derefter tilbage til primær sektoren på Korttid, Hjemmesygepleje og basen.

Forventninger til dig:

 • at du har et højt personligt og fagligt engagement.
 • at du er motiveret og nysgerrig på faget og uddannelsen 

 

 

 • at du er robust, kan tage ansvar for egen læring og udvikle dine personlige kompetencer
 • at du er positiv, udadvendt og ansvarsbevidst
 • at du arbejder med din faglige identitet
 • at du samarbejder respektfuldt med borgere, pårørende og kollegaer
 • at du har IT kompetencer på brugerniveau


Vi kan tilbyde dig: 

 • en arbejdsplads, som hvert år uddanner flere elever 
 • en uddannelseskoordinator, en daglig leder og en praktikvejleder i praktikken
 • en solid og alsidig uddannelse, med gode fremtidsmuligheder
 • at blive en del af et team med høj faglighed 
 • et miljø hvor eleverne prioriteres højt
 • struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb
 • giver dig mulighed for praktik i udlandet


Løn og ansættelsesvilkår 
Du indgår en uddannelsesaftale med Odder Kommune, med ansættelse på af de to plejeboliger i Sundhed & Omsorg.
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. 

Elevstillingen er på 37 timer pr. uge med varierende arbejdstider. Ansættelsesform i en tidsbegrænset periode.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du gå på www.sosuoj.dk

Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Lisbeth Riis Jensen.

Ansøgningsfristen er den 19. april 2021.

Ansættelsesdato den 1. august 2021

Svarfrist den 21. maj 2021

Samtaler forventes afholdt i uge 18. Du vil modtage en invitation på mail, hvis vi ønsker at se dig til en samtale.


Kontaktperson
Lisbeth Riis Jensen 

Uddannelseskonsulent

lisbeth.jensen@odder.dk
40280001

Arbejdsgiver
Odder Kommune

Sundhed & Omsorg
Vitavej 67
8300 Odder

Skolesamarbejde foregår kun med:
SOSU Østjylland - Aarhus Afd.
Hedeager 33
8200 Aarhus N
Tlf. 87412626

Send ansøgning