Ledige job

Vikarer søges til Bo & Beskæftigelse

Ansøgningsfrist: 30. april 2021

Vikarer søges til Bo & Beskæftigelse

Bo og Beskæftigelse er Odder kommunes samlede tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps, og omfatter som helhed fem bo-enheder, et aktivitetscenter, og en café.

Visionen for Bo og Beskæftigelse er; at understøtte det gode liv med fokus på værdierne: et godt sted at bo, gæste og arbejde, og hvor fællesskaber, aktiviteter, begejstring, oplevelser og samsskabelse er fundamentet i hverdagen.

Vi søger vikarer, som har lyst og energi til at arbejde med voksne mennesker som er udfordret både fysisk og psykisk. Arbejdstiden vil hovedsageligt ligge om aften i hverdagene og både dag og aften i weekenderne. Det er vigtigt, at du kan arbejde i sommerferien.

Hjørnet består af 2 bo-enheder, hvor der i alt bor 22 voksne udviklingshæmmede, der alle har behov for megen hjælp og individuel støtte. Beboerne har forskellige handicap og funktionsniveau, og har en aldersspredning fra 18 - 80 år. Flere er kørestolsbrugere, enkelte har autistiske træk, er selvskadende eller er på anden måde er psykisk skrøbelige.

Krogen er et bosted for 10 borgere i alderen 23 til 53 år, alle med psykiske handicaps, som psykiatriske vanskeligheder og udviklingshæmning. Alle borgere er mobile og har et verbalt sprog og flere af borgerne er psykisk sårbare.

Åhusene er et bostøtte tilbud, der henvender sig til voksne borgere i Odder kommune, der har brug for pædagogisk hjælp, støtte eller omsorg for at kunne klare at bo i eget hjem. Hovedparten af disse personer bor i egen bolig ude i byen og modtager støtten her. De øvrige personer bor i Åhusenes to bo enheder, der til sammen udgør 20 lejligheder. Støtten ydes i dag- og/eller aftentimerne og vedrører alene personer, der kan klare sig uden døgnstøtte.

Løn efter overenskomst udgør p.t. 138,41 kr. pr. time. Tillæg for aften 34,60 kr., lørdag efter kl. 12 41,52 kr. og søndagsvagt 124,57 kr.

Hvem er du?

Vi forestiller os at du er studerende, eller har sabbatår inden du skal videre med noget andet, eller har lyst til at afprøve om dette arbejdsområde er noget for dig.

Du skal have evne og lyst til at arbejde med mennesker og til at hjælpe og støtte beboerne i deres ønsker og behov. Du skal kunne tage initiativ, da mange af vores beboere har brug for hjælp til det.

Ansøgnings frist: d 30.04.21. Samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Ønsker du at høre mere om arbejdet er du velkommen til at kontakte:

Karin Dyhr Damgård, vikar koordinator, Hjørnet – Tlf. 29485699

Gitte Holst Massey, koordinator, Åhusene og Krogen – Tlf. 20534207

Send ansøgning