Ledige job

Odder Kommune søger erfaren udviklingskonsulent til Ledelse & Udvikling

Ansøgningsfrist: 19. april 2021

Odder Kommune søger en erfaren udviklingskonsulent til udviklingsopgaver og betjening af den administrative og politiske ledelse i kommunen. Sammen med stabens øvrige konsulenter vil du få til opgave at understøtte arbejdet med kommunens strategiske dagsordener - både politiske og organisatoriske.

Stillingen er placeret i Odder Kommunens fælles stab Ledelse & Udvikling, som bl.a. betjener borgmester, kommunaldirektør og den øvrige direktion, byråd og fagudvalg. Staben understøtter endvidere den øvrige organisation inden for områder som udvikling, jura, kommunikation, sekretariatsbetjening, HR mv.

Opgaverne, som du skal varetage i stillingen, omfatter blandt andet:

 • Ledelsesbetjening af direktion og sekretariatschef
 • Sekretariatsbetjening af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
 • Udarbejdelse af notater, analyser og beslutningsoplæg
 • Beskrivelser af sager til politisk behandling i byråd og udvalg
 • Projektledelse af centrale strategiske projekter
 • Sparring omkring processer, sagsforløb, inddragelse af aktører, planlægning mv.
 • Diverse løbende opgaver i øvrigt

Opgaverne løses i et bredt tværgående samarbejde og samspil med en lang række relevante aktører på mange niveauer i organisationen.

Om dig og dine kompetencer

Det er vigtigt, at du har erfaring med og flair for at arbejde i en politisk styret organisation, har analytisk sans samt evnen til at kommunikere klart og enkelt – især på skrift. Du formår at arbejde selvstændigt samtidigt med, at du har en samarbejdende og inddragende tilgang, der sikrer en bred involvering af ledelsen, kollegaer samt relevante fagpersoner i opgaveløsningen.

I stillingen er det nødvendigt hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og overskue komplekse sammenhænge. I den forbindelse er det vigtigt, at du kan bringe din erfaring og din faglige ballast i spil. Du får energi af at arbejde i en hverdag med fokus på agil opgaveløsning, løbende sparring og samarbejde med topledelsen og til tider med kort aftræk på opgaverne.

Du har organisatorisk forståelse og kan navigere i krydsfeltet mellem forskellige aktører, interesser og hensyn. Det betyder, at du evner at skabe resultater på tværs af organisationen gennem inddragelse af relevante fagligheder og kompetencer i hele forvaltningen.

Du trives med både mindre opgaver med korte deadlines og større sager og projekter med længere tidsperspektiv. Eksempler på dette kan være udmøntning af politiske beslutninger, rådgivning af direktionen og bidrag til kommunens politiske og administrative udvikling.

Uddannelsesmæssigt forestiller vi os, at du har en samfundsvidenskabelig baggrund eller anden relevant uddannelse. Erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation og erfaring med samspil og betjening af topledelse er en fordel.

Vi tilbyder

Hos os bliver du en del af kommunens centrale stab Ledelse & Udvikling, hvor du får et tæt samarbejde med afdelingens øvrige udviklingskonsulenter. Stillingen er endvidere naturligt placeret tæt på den politiske og administrative topledelse i kommunen.

Stillingen byder på høj grad af ansvar og selvstændighed i opgaveløsningen og kalder derfor også på evne til strategisk selvledelse. Tonen i afdelingen er uformel, og vi prioriterer et godt kollegialt fælleskab med gode sparringsmuligheder.

Du får reference til sekretariatschef Morten Møller.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer. Løn i henhold til gældende overenskomst. Lønnen vil blive fastsat efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation efter reglerne om decentral løn.

For yderligere information kontakt sekretariatschef Morten Møller på tlf. 30939020.

Ansøgningsfrist og samtaler

 • Ansøgningsfrist mandag den 19. april 2021 kl 12.00
 • 1. samtale fredag den 23. april 2021
 • 2. samtale mandag den 26. april 2021
 • Tiltrædelse den 1. juni 2021

Læs mere om Odder Kommune på www.odder.dk.

Send ansøgning