Ledige job

Hjemmeplejen i Sundhed & Omsorg har nye sosu-assistent / sosu-hjælperstillinger

Ansøgningsfrist: 30. juni 2021

Vil du være med til at starte vores akutruter og vores skærmbesøg op?

 

Vi opslår hermed 2 - 3 nye stillinger til varetagelse af hjemmeplejens akutte opgaver med personlig pleje, og praktisk bistand i borgerens hjem.

 

Vi har brug for medarbejdere, der kan løse akutte opgaver, såsom at køre til vores nødkald, at indgå ved sygdom hos kolleger, samt assistere kolleger, der har akut brug for hjælp til deres opgaveløsning.

Vi arbejder også med implementering af skærmbesøg, og hvis du her interesse heri, er det også en fordel. Vi forventer, at den daglige opgaveløsning vil foregå i et tæt samarbejde med vores gruppeledere og planlæggere.

 

Stillingerne forventes besat snarest muligt eller pr. 1. juli.

Mødetiden forventes at være fra kl 8 – 13 og weekendarbejde kan indgå.

 

Trives du med at indgå I et kollegialt fællesskab, hvor medindflydelse og faglighed driver udviklingen, og hvor det er borgerens oplevelse af hjælpen, der er grundlaget for vores tilgang til opgaven - så er det her hos os du skal ansøge.

 

Stillingerne er på ca. 25 timer om ugen. Men kan øges efter individuel aftale.

 

Vi arbejder målrettet med, at den enkelte borger skal opleve kvalitet i plejen og møde kompetente medarbejdere i deres hverdag. Vi er derfor tværfagligt organiseret, og arbejder med en rehabiliterende tilgang til borgeren.

 

I Hjemmeplejen skal du kunne arbejde selvstændigt, og du skal bidrage til det gode samarbejde, vi allerede har i vores distrikter.

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og arbejder for, at du som medarbejder er tryg ved de opgaver du skal løse.

 

Det er en forudsætning, du har kørekort. At du ikke er bange for nye udfordringer, og du kan mestre at have travlt i perioder.

 

Vi har et godt introduktionsprogram.

 

Sundhed & Omsorg tilbyder kompetencekurser til alle fastansatte medarbejdere.

Vi anvender Nexus, og vi planlægger vores arbejdstider i Opus vagtplan.

Vi er en røgfri arbejdsplads.

 

Vi har adresse på Ålykkecenteret 5, som ligger i Odders centrum, her deler vi lokaler med Hjemmesygeplejen.

 

For stillingerne gælder, at løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst samt aftale om Ny løn.

 

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Leder Lene Brygger på mobil 3016 2525 eller Jette Fæster vagtkoordinator 2486 5530.

 

Ansøgninger modtages løbende og ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du medbringe navn og telefonnummer på reference, kopi af uddannelsesbevis og kørekort..

 

 

Send ansøgning