Ledige job

Skoleleder til Parkvejens skole og Ungdomsskolen i Odder - ny ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: 08. august 2021

Vi søger en skoleleder til Parkvejens skole og Ungdomsskolen i Odder pr. 1. oktober 2021.

Parkvejens skole er den ene af Odder Kommunes to store byskoler med ca. 730 elever og 140 ansatte.
Organisatorisk er Ungdomsskolen i Odder ligeledes forankret under Parkvejens skoles ledelse.

Parkvejens skole er en skole for alle og kendetegnet ved stor mangfoldighed både blandt eleverne, men også i kraft af, at skolen rummer mange afdelinger, og organisatorisk og ledelsesmæssigt også favner specialområdet i Odder Kommune samt Ungdomsskolen.

Fællesskabet og et veluddannet personale med høj faglighed, der ofte er klar til at gå forrest i forhold til udviklingen, præger hverdagen på Parkvejens Skole. Skolen har således et kompetent vejlederkorps, er langt med inklusionsdagsordenen, og har stor erfaring og et godt fundament i arbejdet med digitale læringsmiljøer.

Som skoleleder vil du få direkte reference til Direktøren for Børn, Uddannelse og Kultur. Du bliver samtidig en del af den strategiske ledergruppe på tværs af børne- og ungeområdet. Vi insisterer på, at vi går vejen sammen, og at komplekse opgaver og sager skal løses i fællesskab. Jobbet som skoleleder hos os rækker således ud over ledelse af egen skole, og vi forventer, at du kan og vil bidrage med din viden, sætte din faglighed i spil og loyalt tage del i løsningen af den fælles ledelsesopgave.

Den ideelle profil
Vi lægger vægt på, at vores nye leder brænder for det enkelte barns læring og trivsel i en fælles kontekst. Vi forventer endvidere, at du evner at inddrage erfaringer, data og forskning samt en stærk professionel dømmekraft i dine beslutninger. Du skal samtidig besidde et ledelsesmæssigt udsyn og indsigt og evne at lede ledere.

Derudover lægger vi bl.a. vægt på, at du besidder følgende kompetencer:

  • Uddannelsesmæssigt har en baggrund inden for pædagogik og læring
  • Relevant lederuddannelse
  • Dokumenteret ledererfaring inden for undervisningsområdet – gerne med ledelse af ledere
  • Økonomisk indsigt og erfaring med økonomistyring
  • Indsigt og gerne erfaring med specialområdet
  • Erfaring med samarbejde med Ungdomsskolen
  • Er empatisk, lyttende og inddragende
  • Evner at uddelegere og give rum til ledelse for dine pædagogiske ledere
  • Har stærke relationelle kompetencer og evner at samarbejde bredt

Er du interesseret i stillingen kan du læse mere i denne job- og personprofil.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation for ledere på undervisningsområdet. Lønnen forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsesproces
Børn-, Uddannelses- og Kulturdirektør Flemming Skaarup er ansvarlig for ansættelsesprocessen, og der ydes konsulentbistand af HR Chefkonsulent Ulla Kæmp Salling fra Odder Kommunes HR-team.

Ansøgning skal ske online ved upload af ansøgning med relevante bilag på Odder Kommunes hjemmeside.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger om Odder Kommune henvises til Odder Kommunes hjemmeside.

For nærmere oplysninger om Parkvejens Skole kan rettes henvendelse til konstitueret skoleleder Flemming Smith på tlf. 2030 4734.

Der kan desuden rettes fortrolig henvendelse i forhold til stillingen til Direktør for Børn-, Uddannelse- og Kultur Flemming Skaarup på mail flemming.skaarup@odder.dk mht. aftale om tidspunkt for en telefonsamtale.

Spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen kan rettes til HR Chefkonsulent Ulla Kæmp Salling på tlf. 2486 5517.

 

 

 

Send ansøgning