Ledige job

Social- og sundhedshjælperelever søges til Sundhed & Omsorg i Odder Kommune

Ansøgningsfrist: 20. september 2021

Til 1. december 2021 søger Odder Kommune og Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet nye engagerede og dygtige elever, som vil være med til at gøre en forskel for vores borgere.

 

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper veksler mellem skole og praktik. Skoleperioden foregår på Social- og sundhedsskolen i Århus. Praktikken foregår på et af de 3 plejecentre med udveksling til hjemmeplejen. Uddannelsen tager 14 måneder.

 

Krav til ansøger: 

 • At du er i gang med eller har bestået GF2 SOSU
 • Hvis du er nydansker skal du have opholds- og arbejdstilladelse
 • Kan fremvise en straffeattest 

Forventninger til ansøger: 

 • Du kan og vil etablere og fastholde konstruktive relationer  
 • Du har interesse for og evner til at vise og praktisere omsorg, pleje og praktisk bistand  
 • Du er ansvarlig og tager ansvar for egen læring 
 • Du vil modtage vejledning og udvikle dine personlige kompetencer  
 • Du er motiveret, god til at kommunikere, vise forståelse for forskellighed samt respekt for andre
 • Du har engagement, læse- og lærelyst 

Vi tilbyder: 

 • Et miljø hvor eleverne prioriteres højt  
 • Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevforløb  
 • En uddannelseskoordinator, en daglig leder og en praktikvejleder i praktikken  
 • En uddannelsesvejleder og en kontaktlærer mens du er i skole  
 • Mentorhjælp ved behov  
 • Løn under både praktik og skoleforløb i henhold til gældende overenskomst  
 • Refusion af eventuelle offentlige transportudgifter til skoleforløbet 

Alle støtter og vejleder dig igennem uddannelsen. 

I praktikken indgår du som en del af et team, som sammen løser de daglige opgaver. 

 

Praktiske oplysninger: 

Elevstillingen er på 37 timer pr. uge med varierende arbejdstider. Ansættelsesform i en tidsbegrænset periode. 

 

Når du søger stillingen skal du indscanne og medsende følgende: 

 • Motiveret ansøgning, hvor du beskriver dig selv og forklarer, hvorfor du vil være social- og sundhedshjælper, samt hvorfor du ønsker Odder kommune.  
 • Dit CV  
 • Eksamensbeviser inkl. GF 1 hvis du har gået på det  
 • Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere også fra andre typer jobs  
 • Din RKV (realkompetencevurdering) udarbejdet på Social- og sundhedsskolen, så vi ved hvor lang din uddannelse skal vare, eller dokumentation for at du er i gang med GF 2 SOSU eller bevis for bestået GF 2.
 • straffeattest og evt. gældende opholds- og arbejdstilladelse
 • Evt. dokumentation for erhvervserfaring hvis du søger voksenelevløn. Husk antal timer pr. uge, antal uger / måneder og arbejdsindhold. evt. med referencer (tidligere arbejdsgivere vi må kontakte) 

Hvis du er over 25 år, har du evt. mulighed for at søge voksenelevløn men obs. ovenstående  

 

Har du spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2021.  

Ansættelsesdato den 1. december 2021

Svarfrist den 25. okt. 2021 

 

Samtaler forventes afholdt i uge 40. Du vil modtage en invitation på mail, hvis vi ønsker at se dig til en samtale.

Får du et afslag på din ansøgning om elevstillingen, er Odder kommune forpligtet til at registrerer afslaget – herunder også dit cpr-rummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistisk formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

 

 

Kontaktperson 

Lisbeth Riis Jensen

uddannelseskonsulent

Mobil: 40280001 
E-mail: lisbeth.jensen@odder.dk  

 

Arbejdsgiver 

Odder Kommune

Sundhed & Omsorg

Vitavej 67 

8300 Odder 

Eller 

Skovbakkehjemmet 

Holsteinsgade 35 

8300 Odder

 

Skolesamarbejde 

SOSU Østjylland - Aarhus afd.

Hedeager 33 

8200 Aarhus N 

Tlf. 87412626 

Se også deres hjemmeside for yderligere oplysninger 

 

 

Odder Kommune   |   Rådhusgade 3   |   8300 Odder   |   Telefon: 87 80 33 33

Send ansøgning