Ledige job

Aktivitets centret i Bo & beskæftigelse søger socialfaglig medarbejder

Ansøgningsfrist: 08. august 2021

Bo & beskæftigelse aktivitetscenter søger medarbejder til tidsbegrænset med 30 timer ugentligt.

Stillingen er delt i vores træværksted og krea-værksted, hvor du efter behov skal være en del af de daglige aktiviteter. Begge værksteder har borgere, som skal have udvidet støtte og din opgave vil være at understøtte hverdagen både direkte og indirekte i forhold til disse borgere.

Du vil få en spændende hverdag, hvor der arbejdes tæt omkring de to borgere som, hver især har brug for 1-1 kontakt i hverdagen, men har meget forskellige behov. Men også en hverdag, hvor du har kontakt med de øvrige borgere, primært fra de to værksteder – men også resten af aktivitetscentret.

Aktivitetscentret består af fire værksteder, hvor borgerne der bor på Bo & Beskæftigelses døgn tilbud, borgere der bor i egen bolig og enkelte borgere fra andre kommuner har deres dagbeskæftigelse (Sel. §103/§104).

De fire værksteder har deres eget fokus, hvor Krea beskæftiger sig med håndarbejde, Træværkstedet med produktion af produkter i træ, udegruppen med brænde produktion og ”Grønne” opgaver og Cafe Pakhuset, som er en offentlig tilgængelig Cafe. Derudover er der enkelte borgere, der også har beskæftigelse i aktivitetscentrets kantine.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant socialfaglig baggrund
 • Har erfaring med udviklingshæmning.
 • Har kendskab til psykiatri og/eller udviklingsforstyrrelser
 • Har kendskab til autisme og Klinefelters syndrom
 • Har flair for at tilpasse aktiviteter til den enkelte
 • Kan samarbejde på tværs af teams
 • Er fortrolig med it, og kan håndtere fagsystemer (Bo & Beskæftigelse bruger KMD Nexus)
 • Kan dokumentere og formidle borgerens progressioner i forbindelse med opfølgninger til visiterende myndigheder

Vi kan tilbyde:

 • Engagerede medarbejdere
 • Høj faglighed
 • Skønne borgere
 • Grundig introduktion
 • Samarbejde i teams

Der er ansøgningsfrist d. 8/8-2021 og samtaler forventes afholdt 18/8-2021.

Tiltrædelse vil være d. 1/10-2021 eller hurtigst muligt.

Send ansøgning