Ledige kommunale jobs

Projektleder med engagement i energiledelse

Ansøgningsfrist: 01. november 2021

Fælles Drift og Service – Ejendomsservice i Odder Kommune søger en dygtig projektleder med bygherrekompetencer og interesse for energioptimeringer til renoverings, drift og vedligeholdelses opgaver af kommunens ejendomme.

Hvad får du:
Du bliver en del af ejendomscenteret. Ejendomscenteret varetager alle anlægs-, drift og vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme.

Af arbejdsopgaver som udføres i dette team, kan nævnes: idé- og programoplæg, programmering af nybyggeri og ombygninger, bygherrerådgiveropgaver, sagsfremstillinger, skitsering, projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. Derudover varetager teamet alt strategisk arbejde omkring daglig drift af kommunens bygninger herunder energiledelse.

Du igangsætter projekter for vedligehold af bygninger og er derfor i tæt kontakt med brugerne i institutionerne, som alle har forskellige behov og samtidig er din kilde til at spotte tekniske forbedringer.

Vi kan tilbyde dig et inspirerende og travlt miljø med humor, engagement og faglige udfordringer.

Du bliver en del af et velfungerende team med et inspirerende og godt fagligt miljø, og hvor samarbejde og faglig sparring, er en selvfølge. Vi lægger vægt på at du er en god teamplayer, men også at du har stor selvstændighed i opgaveløsningen.

Dine primære opgaver:

 • Varetagelse af kommunes energiledelsessystem EnergyKey
 • Varetagelse af kommunal ejendomsdrift, herunder drift og vedligehold
 • Varetagelse af anlægsopgaver inden for renoverings- og ombygningsprojekter, herunder økonomistyring.
 • Sammen med teamet ansvarlig for udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner med videre.
 • Benchmarking og analyseopgaver, der kan danne grundlag for porteføljestyring, planlægning og sagsfremstillinger
 • Servicering af det politiske niveau

Hvad søger vi

Du har en relevant videregående uddannelse som f.eks. bygningskonstruktør m.m.

Derudover søger vi, dig som har:

 • Erfaring med fra en lignende stilling eller synes det er interessant at arbejde i en politisk styret organisation,
 • Evner og gerne erfaring som bygherrerådgiver,
 • Evner og gerne erfaring med energiledelse, kendskab til EnergyKey vil være en fordel,
 • Evner og gerne erfaring med planlægning og gennemførelse af drifts og vedligeholdelsesopgaver, herunder varetagelse af udbuds- og udførelses processen som offentlig bygherre. 
 • Kendskab til tilbudslovgivningen og byggelovgivningen,
 • Er både samarbejdsorienteret og kan arbejde selvstændigt,
 • Er kvalitetsbevidst og ønsker at aflevere et godt produkt til den rigtige pris,
 • Har gode formuleringsevner både på skrift og i tale,
 • Bruger af Revit eller AutoCad er en fordel, men ikke et krav.

Vi lægger lige så stor vægt på dine samarbejdsevner og indstilling, som på hvilken uddannelse du kommer med. Nyuddannede opfordres også til at søge stillingen. Du har en bred faglig indsigt om bygningers klimaskærm, energiforbrug, renovering og vedligehold samt indeklima. Du er dygtig til at designe innovative og velfungerende løsninger i samspillet mellem teknologi og adfærd og samtidig udarbejde politisk materiale, hvor du oplyser om projekternes tekniske, økonomiske og klimamæssige forhold.

Vi lægger vægt på, at du er omhyggelig, arbejder systematisk, er fleksibel og servicemindes, samt at du som person kan fungere sammen med det resterende team.

Om os

Fælles Drift og Service – Ejendomsservice er placeret på Odder Kommunes driftscenter. Vi er en arbejdsplads med en åben og uformel omgangstone, og du vil få dygtige og imødekommende kolleger. Du bliver en del af et team ejendomsservice og får 3 kompetente kolleger. Teamet er forankret i Fælles Drift og Service, som i alt består af 85 medarbejdere fordelt på 5 funktionsområder. De 5 funktionsområder varetager ud over ejendomsdrift, vedligehold, drift og service af kommunens veje, grønne områder, samt aktiveringstilbud og færgedrift.

Mere viden

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og vi har fleksibel arbejdstid. Ansættelsen sker efter gældende.
overenskomst og med aflønning efter kvalifikationer og efter principperne i Ny Løn.

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder for ejendomsservice Claus Colding, tlf: 2090 2027, mail: claus.colding@odder.dk, eller projektleder Kristina Andersen, tlf: 2090 5340, mail: kristina.andersen@odder.dk, hvis du vil vide mere om jobbet.

Vi vil anbefale dig at ansøge hurtigst mulig idet vi afholder løbende ansættelsessamtaler, Grundet ferie dog først efter uge 35

Ansættelse snarest mulig, dog senest 1. november 2021

Ansættelsesproceduren afsluttes når den rette kandidat er fundet.

 

Send ansøgning