Ledige kommunale jobs

Aktivitetscentret i Bo & Beskæftigelse søger socialfaglig medarbejder med planlægger flair

Ansøgningsfrist: 03. oktober 2021

Bo & beskæftigelse aktivitetscenter søger medarbejder til tidsbegrænset med 37 timer ugentligt.

Stillingen er med udgangspunkt i Krea-værksted, men i dagligdagen hjælper alle medarbejdere med at dække ind omkring aktiviteterne. Alle værkstederne på aktivitetscentret har borgere, der har meget forskellige støttebehov så din opgave vil være at understøtte den enkelte borgers hverdag i forhold til dennes funktions niveau.

Ud over det daglige pædagogiske arbejde søger vi også en medarbejder der kan varetage en rolle som arbejdstidsplanlægger, både i forhold til den daglige planlægning og langtidsplanlægning.

I Bo & beskæftigelse har vi udveksling imellem døgnafdelingerne og aktivitetscentret, hvilket betyder at man feks. har morgen vagter på døgnafdelingerne i hverdagene(2-3 ugentligt) og også vagter hver 6. weekend.

Du vil få en spændende hverdag, med udgangspunkt i Krea værkstedet og de borgere der har aktiviteter her. Men også en hverdag, hvor du har kontakt med de øvrige borgere, fra de andre værksteder – da vi ud over værkstedes aktiviteterne også har aktiviteter der går på tværs af værkstederne.

Aktivitetscentret består af fire værksteder, hvor borgerne der bor på Bo & Beskæftigelses døgntilbud, borgere der bor i egen bolig og enkelte borgere fra andre kommuner har deres dagbeskæftigelse (Sel. §103/§104).

De fire værksteder har deres eget fokus, hvor Krea beskæftiger sig med håndarbejde, Træværkstedet med produktion af produkter i træ, udegruppen med brænde produktion og ”Grønne” opgaver og Cafe Pakhuset, som er en offentlig tilgængelig Cafe. Derudover er der enkelte borgere, der også har beskæftigelse i aktivitetscentrets kantine. Da værkstederne i udgangspunktet ikke er opdelt efter funktions niveau er der borgere på de enkelte værksteder som har brug for praktisk hjælp og skal hjælpes i forhold til toiletbesøg, spisning osv.  

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant socialfaglig baggrund
 • Har erfaring med udviklingshæmning.
 • Har kendskab til psykiatri og/eller udviklingsforstyrrelser
 • Har kendskab til autisme
 • Har flair for at tilpasse aktiviteter til den enkelte
 • Kan samarbejde på tværs af teams
 • Er fortrolig med it, og kan håndtere fagsystemer (Bo & Beskæftigelse bruger KMD Nexus)
 • Kan dokumentere og formidle borgerens progressioner i forbindelse med opfølgninger til visiterende myndigheder
 • Kendskab til arbejdstids planlægning (KMD Opus vagtplan)

Vi kan tilbyde:

 • Engagerede medarbejdere
 • Høj faglighed
 • Skønne borgere
 • Grundig introduktion
 • Samarbejde i teams

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du ringe til afdelingsleder Teddy Carlsen på 21353826

Der er ansøgningsfrist d. 03/10-2021 og samtaler forventes afholdt 14/10-2021.

Tiltrædelse vil være d. 1/12-2021 eller hurtigst muligt.

Send ansøgning