Ledige kommunale jobs

Bo & Beskæftigelse søger rådighedsvagt til Krogen

Ansøgningsfrist: 12. november 2021

Bo & Beskæftigelse søger rådighedsvagt til Krogen.

Bo og Beskæftigelse er Odder Kommunes samlede tilbud til borgere med psykiske handicaps, og omfatter som helhed fem bo-enheder, et aktivitetscenter, og en café.

Vores borgere har brug for tryghed og rummelige medarbejdere hele døgnet. Derfor har du nu mulighed for at komme med på holdet i en organisation, hvor vores visioner er, at understøtte det gode liv med fokus på vores værdier: et godt sted at bo, gæste og arbejde, og holder fokus på kerneopgaven: ”Vi understøtter borgeren i at mestre eget liv, og i at deltage som aktiv medborger i fællesskabet”.

Krogen yder botilbud efter almenboliglovens § 105, og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Den primære målgruppe er udviklingshæmmede borgere over 18 år med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for støtte i eget hjem.

Vi søger en rådighedsvagt til nat fast hver anden weekend, med mulighed for ekstra vikar timer. 

Tiltrædelse snarest muligt eller 1/1 - 2022.

Vi forventer at du:

  • er tryghedsskabende
  • kan kontakte vagtlæge eller andet ved akut opstået behov.
  • kan udleverer medicin ved akut opstået behov.
  • hjælper til med de praktiske gøremål der ligger i timerne op til og efter sovevagt

Vi tilbyder en arbejdsplads:

  • hvor fleksibilitet, kreativitet og omstillingsparathed er indgangen til en levende og resultatorienteret arbejdsplads
  • hvor vi alle bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø – og et godt sted at bo
  • hvor vi arbejder i et gensidigt anerkendende og fagligt fællesskab
  • hvor vi har et skarpt blik for, hvordan vi tager medansvar for tryghed og stabilitet i hverdagen for såvel borgere som kolleger
  • der er fyldt med energi og godt humør når du møder på arbejde

 

Samtalen forventes afholdt d. 23/11 - 2021 med ansættelse d. 1/1 - 2022 eller hurtigst muligt.

Send ansøgning