Ledige kommunale jobs

Familiebehandler til vikariat

Ansøgningsfrist: 05. december 2021

Familiebehandler til vikariat. Fortrinsvis med opgaver indenfor spæd- og småbørnsområdet

Periode: 01.02.2022 – 30.09.2022

Brænder du for at være med til at videreudvikle spæd- og småbørnsområdet på tværs, og vil du være med til at fortsætte en relevant, udviklende og samarbejdende indsats i familier med gravide, spæd- og småbørn? Er du optaget af arbejdet med udsatte familier, og kan du indgå i et tæt tværfagligt behandlingssamarbejde omkring familier.

Så er denne stilling på Børne- og Familiecentret i Odder Kommune måske noget for dig!

Børne- og Familiecentret (BFC) i Odder Kommune er tværfagligt organiseret og består af Sundhedspleje, PPR, Forebyggelse, Myndighed og administrative medarbejdere.

Vi søger en medarbejder som bl.a. skal indgå i løsning af opgaver i den allertidligste forebyggende indsats på spæd- og småbørnsområdet, hvor målgruppen er -9 mdr. til 6 år. Der vil være et tæt samarbejde med sundhedsplejerskerne, dagtilbudsområdet, myndighedsrådgiverne og PPR på områderne. Derudover vil opgaven byde på familiebehandling jf. § 52.3.3 og §11 forløb med familier og børn, der er i alderen fra 6 – 18 år.

Børne- og Familiecenteret videreudvikler på de eksisterende tilbud både i forhold til samarbejdsstrukturer, tilrettelæggelse af indsatserne samt den teoretiske og metodiske tilgang.

Du vil have din arbejdsgang i hjemmet hos familierne, ofte med skræddersyede indsatser, der retter sig til de behov, henholdsvis børnene, forældrene og hele familien som system har. Dette vil udfolde sig i en blanding af terapi, hjemmebesøg og tværfaglige møder i dagtilbud, hvor vi samstemmer indsatsen.

Du skal kunne skabe og tilrettelægge indsatser i samarbejde med familierne på tværs af din egen og andres faggrupper med interesse for at have hinandens faglighed på sinde og skabe de bedst mulige helhedsorienterede løsninger.

Du skal sammen med dine tværfaglige samarbejdspartnere kunne afdække de aktuelle behov for støtte og disponere rækkefølgen i indsatserne. Du skal kunne være tydelig i din kommunikation, inddrage og afstemme med familierne for at understøtte deres mestringspotentiale.

Dine kollegaer i Forebyggelsesafdelingen, Sundhedsplejen, Myndighedsafdelingen og PPR og står klar til at tage imod dig for at samarbejde tværfagligt med og i familierne.

Stillingen stiller krav til din evne til at være vedholdende, og at du trives i et spændingsfelt, hvor du skal agere konfliktregulerende. Ligeledes er det vigtigt, at du har samarbejdskompetencer, at du er fagligt velfunderet, stabil og har evne til at arbejde med en helheds- og koordinerede tilgang til opgaveløsningen på tværs af metodiske greb og med kollegaer med forskellige faglige tilgange.


Arbejdsområde:

 • At kunne tilrettelægge og udføre terapeutiske indsatser i graviditeten i tæt samarbejde med jordemødre, sundhedspleje og myndighed
 • Tilrettelægge og udføre terapeutiske indsatser i spæd- og småbørnsfamilier
 • Deltage i arbejdet med afsæt i fælles teori- og metodesæt, der tager udgangspunkt i tilknytningsteorien og ADBB.
 • At videreudvikle håndholdte og individuelle indsatser
 • Videreudvikle og afprøve nye initiativer
 • Bidrage til vurderingen af forældrekompetencer

BFC tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på udvikling af den enkelte medarbejders faglighed og fællesskabelse på tværs
 • At du får mulighed for at udnytte dine faglige kompetencer og får et tæt samarbejde med kollegaer fra myndighed, sundhedsplejerskerne, dagtilbudsområdet og egen gruppe af udførere med forskellige fagligheder
 • En læringskultur med feedback og tilpasset udfordringer, hvor du som medarbejder lærer at lede opad, på tværs og ind i dit team. At være refleksiv i forhold til egen og dit teams udvikling
 • Et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste, selv- og medledende kolleger, med et højt fagligt niveau
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet, engagerede medarbejdere og plads til forskellighed

Vi forventer, at du:

 • Har en grunduddannelse som pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske
 • Relevant efteruddannelse, der kvalificerer til at kunne afdække forældres evne til at mentalisere og vurdere kvaliteten af relationen mellem barn og forældre
 • Spædbarns- eller familieterapeutisk efteruddannelse er en fordel
 • Har interesse for og erfaring med terapi og behandling af sårbare gravide og sårbare børn i alderen 0-6 år og deres familier
 • Har kendskab til den mentaliseringsbaserede tænkning
 • Har erfaring med tilknytningsteori og praksis
 • Er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på andres, når vi øver os i at være meningsfuldt uenige i drøftelsen af indsatsen
 • Er villig til at indgå aktivt som en del af indsatsen, hvor du hele tiden forholder dig til måden at bidrage til den nødvendige forandring for barnet
 • Er ressource- og løsningsorienteret
 • Har interesse for at udvide dine faglige perspektiver og at arbejde med at udvikle dem sammen med dine kollegaer

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge og du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst samt aflønnet efter principperne om lokal løndannelse. Vi vil indhente børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse.

Det er et krav at du har kørekort og egen bil og kan anvende den i forbindelse med opgaveløsningen.

Ansøgninger, som ikke er vedlagt dokumentation for uddannelse og CV, vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 5 december 2021

Ansættelsessamtaler: Onsdag d. 15 december 2021

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder for Forebyggelsesafdelingen: Christian Ingerslev Overvad 24592516 eller familiebehandler Dennis Pedersen 29485669. 
 

 

Send ansøgning