Ledige kommunale jobs

Pædagogstillinger Børnehuset Vennelund

Ansøgningsfrist: 09. december 2021

 

Børnehuset Vennelund søger pr. 15.1 2022 to pædagoger til afdelingen Vita.

Stillingerne er på 32-37 timer.

Du bliver en del af et fællesskab med et stærk pædagogisk fundament og et fagligt fællesskab, hvor alle bidrager og tænker som en helhed.

 

Vi har udvidet med en ny afdeling, der er normeret til 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Vita er beliggende i Vitapark i Odder i en bygning, der tidligere har være anvendt til

elevbolig. Vi råder over to etager, der er blevet istandsat og ombygget.

Vi startede 1.8, og da børnetallet stiger, søger vi to nye kollegaer, der med engagement, gå-på-mod og høj faglig indsigt vil være med til at opbygge en stærk og stabil kultur i Vita.


Som nystartet afdeling er vores fokus at skabe trygge rammer og gode relationer til/imellem alle, der har deres hverdag i Vita.

Vi arbejder med at opbygge gode traditioner og en stærk faglig kultur, hvor tryghed og udvikling er kerneværdier.

I Vita vil du møde engagerede og fagligt dygtige kollegaer, skønne og glade børn, positive og deltagende forældre.

 

Børnehuset Vennelund består af tre afdelinger: Vita, Gaia og Troldhøj. I Gaia har vi 3 børnehavegrupper samt 2 ressourcegrupper til børn med særlige behov. I Troldhøj har vi 2 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe. I Vita har vi pt. 1 vuggestuegruppe og 1 børnehavegrupper.

Vores pædagogiske fundament er ICDP, som danner grundlag for vores pædagogiske arbejde.

Vi har stort fokus på trivsel, barnets sproglige udvikling og den sansemotoriske betydning for barnets trivsel og udvikling. Vi finder det vigtigt at være meget ude, det være sig på legepladsen eller på ture i nærmiljøet.

Vores hverdag er organiseret i en fast struktur, hvor vi prioriterer både planlagte pædagogiske aktiviteter og spontanitet. Vi ser en stor værdi i at samarbejde på tværs af grupperne/afdelingerne og tage fælles ansvar for børnene.

Vi er optaget af at skabe mangfoldige læringsmiljøer og inddragelse af børneperspektivet.

Vi har et fagligt professionelt miljø, hvor udvikling sker gennem en ærlig og tillidsfuld dialog. Der er plads til mangfoldighed, og vi er engageret i hinanden både fagligt og personligt.
Vi har et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde med engagerede forældre.   

 

Vi søger pædagoger der:

 • Har en tydelig professionel profil, som kommer til udtryk i høj faglighed og afklaring i den pædagogiske praksis. 
 • Gerne har erfaring med at arbejde med både vuggestuebørn og børnehavebørn.
 • Er i stand til og har erfaring med at skabe inkluderende fællesskaber.
 • Kan påtage sig rollen som kontaktpædagog for børn med særlige behov.
 • Er kommunikativ stærk både i skrift og tale.
 • Er tillidsvækkende, empatiske og gode til at skabe relationer til både børn og voksne.
 • Har en positiv, anerkendende og imødekommende tilgang til livet og samværet med andre mennesker. 
 • Er i stand til at udvise engagement, nærvær, ansvarlighed og overblik i en travl hverdag. 
 • I arbejdstilrettelæggelse, planlægning og samarbejde er i stand til at udvise fleksibilitet og imødekommenhed. 
 • Kan indgå i et tæt samarbejde med forældre, kollegaer og andre faggrupper.
 • Gerne har erfaring med ICDP-metoden.   
 • Gerne har erfaring med anvendelse af Kompetencehjulet (LearnLab) og Hjernen og Hjertet. 

Som vores nye kollega kan du forvente: 

 • At du fra ledelsen og dine kollegaer bliver mødt med tillid og respekt. 
 • At du får indflydelse på tilrettelæggelse og udvikling af det pædagogiske arbejde i Vennelund.
 • At du får mulighed og plads til at afprøve nye idéer.
 • At du bliver en del af et fællesskab, hvor vi værdsætter mod, engagement og respekt.
 • At vi hjælper hinanden og tager fælles ansvar for opgaveløsningen. 
 • At der er gode muligheder for kompetenceudvikling. 

Ansættelse i flg. overenskomst. Løn efter aftalen om Ny Løn med løntrin 26 som grundløn. 

For yderligere oplysninger henvendelse til pædagogisk leder Pia Vind Lange tlf. 5138 6169 eller strategisk leder Annette Dam Andersen tlf. 20902022.

Skriv gerne i ansøgningen hvor mange timer du ønsker, og om du primært ønsker at arbejde med vuggestuebørn eller børnehavebørn.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside vennelund.aula.dk 

Vi skal have din ansøgning senest den 9.12 kl. 12.00

Der afholdes samtaler den 14.12

Det er Odder Kommunes politik, at indhente børne- og straffeattest ved alle ansættelser. 

Send ansøgning