Odder Avis´ Initiativpris

I Odder og omegn er der en lang tradition for, at folk tager initiativer til gavn og glæde for lokalsamfundet på områder som det kulturelle, det sociale, det erhvervsmæssige og det idrætslige.

Uden initiativ og engagement var der mange aktiviteter, der ikke ville blive udført. Initiativrige borgere er nødvendige for, at vi i Odder og omegn kan have et godt og aktivt liv.Mange, der tager initiativer, lægger et stort stykke arbejde, som de ikke forventer at blive aflønnet for.

Odder Avis, der er en del af Jysk Fynske Medier, vil gerne anerkende et særligt initiativ og står derfor bag uddelingen af Initiativprisen.

  • Prisen gives til en person eller en gruppe af personer, der har gjort en særlig indsats for andre borgere i Odder Kommune.
  • Initiativet skal være til glæde og fordel for andre end initiativtageren selv.
  • Det anses som positivt, såfremt initiativet er skabt på baggrund af et samarbejde mellem flere forskellige aktører i kommune.

Avisen beder om begrundede forslag til prisen. De kan indsendes på mail til aw@hsfo.dk eller i brev til Odder Avis, Rosensgade 15, 8300 Odder. Mærk kuverten Initiativpris. Forslag skal være avisen i hænde den 7. februar 2020.


Tidligere modtagere af Odder Avis´ Initiativpris

  • 2019: Lars Larsen, Gylling Kulturforening mm.
  • 2016: Annette Svenstrup, Projekt Spiseven
  • 2015: Aage Rothmann, DUI Leg & Virke
  • 2014: Jan Birch, Hundeskoven
  • 2013: Hüseyin Özkan, Hysten Festival
  • 2012: Else Marie Lerche, Støtteforeningen for Hospice og Aktivitetsforeningen på plejecentret på Bronzealdervej