Indstilling til Den grønne Pris

Den Grønne Pris uddeles til enkeltpersoner, foreninger, organisationer, institutioner, landbrug eller virksomheder, der har ydet en særlig indsats for at styrke den grønne udvikling i kommunen.

Formålet med Den Grønne Pris er:

  • At anerkende indsatser, der bidrager til mere biodiversitet og et renere miljø
  • At skabe opmærksomhed omkring grønne indsatser og projekter, der også kan inspirere andre til at gøre en positiv forskel for biodiversiteten, klimaet og miljøet.

Hvem synes du har gjort en forskel, der skal hyldes? Det kan fx være en der har:

  • Igangsat tiltag for at hjælpe de tiltrængte dyr, planter, svampe, insekter, fugle eller hele naturområder såsom vådområder, enge, skove, kyst, hav, osv.
  • Været med til at øge miljøbevidstheden blandt en større gruppe personer
  • Med nyskabende tiltag løst specifikke natur-, miljø- eller klimamæssige udfordringer med succes
  • Fremmet forståelsen for, hvad vi hver især kan gøre for at indfri ambitionen om en mere biodivers, bæredygtig og klimavenlig kommune

Sådan indstiller du en kandidat:

For at indstille kan du udfylde formularen herunder eller uploade en kort video på dette opslag på vores Facebookside

Indstilling til Den grønne Pris