Indstilling til Frivillighedsprisen

Odder Kommunes Frivillighedspris uddeles til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller organisationer, der har ydet en særlig frivillig indsats og gjort en forskel for andre mennesker i kommunen. Det kan både være helt forrest og ofte meget synligt, og det kan være mere bag kulissen, hvor det ofte er mindre synligt for de fleste.

Formålet med Frivillighedsprisen er:

  • At anerkende frivilliges engagement og den forskel de gør
  • At skabe opmærksomhed omkring frivillighed til inspiration for andre

Hvem synes du har gjort en forskel, der skal hyldes? Det kan fx være en der har:

  • Iværksat nyskabende aktiviteter
  • Fremmet samarbejdet blandt frivillige.
  • Ydet et betydningsfuldt bidrag til frivillige tilbud og aktiviteter
  • Gjort en forskel ved at styrke livskvalitet og trivsel for en gruppe af mennesker.
  • Ydet et betydningsfuldt bidrag til planlægningen, organiseringen eller gennemførelsen af frivillige tilbud og aktiviteter
  • Løftet mindre synlige opgaver, der har lettet arbejdet for andre frivillige i foreninger, bestyrelser eller arbejdsgrupper.

Sådan indstiller du en kandidat:

For at indstille kan du udfylde formularen herunder eller uploade en kort video på dette opslag på vores Facebookside

Indstilling til Frivillighedsprisen