Den grønne Pris

Den Grønne Pris uddeles hvert år til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller organisationer, der har ydet en særlig indsats, som har gjort en forskel for at styrke den grønne udvikling i kommunen.

De nominerede til Bag Kulissen Frivillighedspris er

Henry Lind, Saksild

Henry Lind, naturhaveejer

Henry Lind har omlagt sin parcelhushave i Saksild til en vild have til stor inspiration for andre.   Det har tiltrukket mange insekter, og viser hvordan man kan gøre i en privat have for at øge biodiversiteten med lokale planter, kvashegn, insekthoteller, en lille sø mm. Han har senest samlet en gruppe mennesker: Narurentusiasterne, der mødes for at dele glæden, interessen og faglig viden om Odders naturpletter og lære af hinanden. Han har holdt flere åbne havearrangementer og tager også imod grupper. Et stort frivilligt arbejde for at åbne folks øjne for nødvendigheden af at give plads biodiversitet og ikke mindst den glæde man selv kan få ved at være med til at give mere plads til naturen.


Arbejdsgruppen bag etablering af stenrev i Hou

Arbejdsgruppen for etablering af stenrev ved Hou har efter hundredevis af frivillige arbejdstimer formået at opnå de nødvendige tilladelser, 3,9 mio. kr. i fondsmidler, samarbejdet med landmænd, lokale foreninger og andre hav-interesserede for efterfølgende at kunne gennemføre etableringen af tre stenrev ud for Hous nordstrand.
Etableringen af de tre stenrev er en kæmpestor gevinst for vores allesammens hav-natur. Stenrevene vil være med til at give bedre livsbetingelser for havplanter og -dyr. Stenrevene er placeret så kystnært at det vil være muligt at snorkle dertil for mange mennesker. Således vil stenrevene også have en stor positiv pædagogisk gevinst - den natur man kan se og opleve vil man også kæmpe for. Projektet vil blive fulgt af såvel skoler, som Aarhus Universitet og de positive biologiske gevinster vil blive formidlet ud såvel lokalt, som nationalt.